Butlletí Gener 2021

En aquest número:   02 Calendario enero y febrero 2021 03 Principales novedades fiscales para el año 2021 07 Novedades laborales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 11 Medidas...

Butlletí Novembre 2020

En aquest número:   02 Calendario noviembre y diciembre 03 Nuevos Impuestos sobre DeterminadosServicios Digitales y TransaccionesFinancieras 07 Regulados los planes de igualdad en las empresas 11 Las ventajas del preconcurso de acreedores ante el COVID-19 14 La...

Butlletí Juny 2020

En aquest número: 02 Calendari juny i juliol 03 La incidència de l’COVID-19 en la propera declaració de l’ Impost sobre Societats de l’ exercici 2019 07 Les claus de la pròrroga dels ERTEs per força major 11 COVID-19. Al juny es reprèn el còmput dels...

Butlletí Maig 2020

En aquest número: 02 Calendari maig i juny 03 COVID-19. Noves mesures fiscals aprovades pel Reial decret llei 15/2020 07 COVID-19. Noves mesures laborals aprovades pel Reial decret llei 15/2020 11 Noves mesures per renegociació i ajornament de l’pagament de...

Butlletí Abril 2020

En aquest número: 02 Calendari abril 03 Mesures fiscals com conseqüència de l’estat de alarma pel Coronavirus COVID-19 08 COVID-19. ajornament i moratòria en el pagament de cotitzacions per a empreses i autònoms 11 COVID-19. Línies d’avals ICO per a...

Butlletí Març 2020

En aquest número: 02 Calendari març 03 Novetats en l’IVA de l’ comerç intracomunitari 08 Quines empreses estan obligades a elaborar un Pla d’igualtat? 11 Característiques i avantatges d’ les societats laborals 14 Com es comptabilitzen les bases...