Alerta setmanal de continguts

CONSEQÜÈNCIES DEL BREXIT EN L’IVA A PARTIR DE 2021 La sortida del Regne Unit de la Unió Europea una vegada finalitzat el període transitori (1 de gener de 2021) suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran...

Alerta especial de continguts

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT PER A CONTRIBUENTS AFECTATS PER LA BORRASCA «FILOMENA» Es publica al BOE l’ampliació del termini per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions...

Alerta setmanal de Continguts

COVID-19. CATALUNYA. NOVES MESURES RESTRICTIVES PER FRENAR LA PANDÈMIA DES DEL DIA 7 DE GENER DE 2021 A causa de l’empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya, s’ha publicat al DOGC del dia 5 de gener la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per...

Alerta setmanal de Continguts

MODIFICACIÓ DEL TIPUS DE GRAVAMEN DE L’IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES PER AL 2021 Amb la publicació al BOE de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2021 està prevista l’entrada en vigor de certes modificacions tributàries a...

Alerta setmanal de Continguts

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021 Ja s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2021. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de...