Avís Legal – Política de Privacitat

En aquesta web es respecten i tenen cura de les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

La teva privacitat és important per a mi.

En aquesta declaració de privacitat t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com les utilitzo. T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se en https://metassociats.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’ edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’ aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i tenen cura de les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M’he esforçat a crear un espai segur i confiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai demano informació personal llevat que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que em requereixis.
 • Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’ exigències legislatives o d’ autoregulació, per la qual cosa s’ aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recabin dades de caràcter personal.

Ayudaleyprotecciondatos.es ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Gestoria i Assessoria del Vallès S.L.P
 • Nom comercial: Gestoría y Asesoría del Vallès, S.L.P
 • NIF/CIF: B60203288
 • Adreça: Carrer Girona, 33 – Granollers 08402 – Barcelona
 • Correu electrònic: info@gestoriayasesoria.com
 • Activitat: Gestoria i Assessoria, Immobiliària, Disseny web, Corredoria d’Assegurances…

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’Usuaris de la web i subscriptors.

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicaré a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre vaig requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només vaig demanar dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals els requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t’ informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com heu obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracte en metassociats.com procedeixen de:

 • Formulari de contacte.
 • Sol·licitud de pressupostos a través del directori.

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Ayudaleyprotecciondatos.es estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Demanar l’ accés a les dades personals relatives a l’ interessat.
 • Demanar la seva rectificació o supressió.
 • Demanar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Ayudaleyprotecciondatos.es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’ efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’ autoritat de control, en aquest cas, l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracteu les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, sol·licitar pressupost o contactar, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable ayudaleyprotecciondatos.es. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom o nom d’usuari, adreça de correu electrònic, altres dades subministrades en un missatge o arxius adjunts. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per ayudaleyprotecciondatos.es, només com es descriu en la present Política de Privacitat.

En ayudaleyprotecciondatos.es existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de sol·licitud de pressupost: Demano les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris i un telèfon. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al web,  així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que em facilites estaran ubicades als servidors de Raiola Networks SL. (proveïdor de ayudaleyprotecciondatos.es) dins de la UE (Espanya) i en els servidors de Google Inc. fora de la UE als EUA. Google està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.
 • Formulari per a comentaris del blog: Per comentar les publicacions del blog ayudaleyprotecciondatos.es no es requereix que l’usuari estigui registrat en aquest blog. L’usuari podrà realitzar tants comentaris com desitja i donar resposta sobre els anteriors. T’informo que les dades que em facilites estaran ubicades als servidors de Raiola Networks SL. dins de la UE (Espanya).

Existeixen altres finalitats per la qual tracte les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo a la Política de Cookies.
 • és pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de ayudaleyprotecciondatos.es, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ ús, polítiques de privacitat i normatives d’ accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’ usuari de ayudaleyprotecciondatos.es. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’ administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’ activitats, productes o serveis de ayudaleyprotecciondatos.es, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, ayudaleyprotecciondatos.es serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris del web i subscriptors.

Ayudaleyprotecciondatos.es no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar, subscriure’s o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’ oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana, sense que en cap cas la retirada d’ aquest consentiment condicioni l’ execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades recollides

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

En cap cas es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’ activitat, ayudaleyprotecciondatos.es, comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar ayudaleyprotecciondatos.es a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de ayudaleyprotecciondatos.es (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Google AdSense: un servei de publicitat web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google AdSense utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar ayudaleyprotecciondatos.es a mostrar publicitat al lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de ayudaleyprotecciondatos.es (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units i permet mostrar anuncis rellevants atenint-se les visites anteriors d’un usuari a aquest lloc web o a altres llocs web. Els usuaris poden inhabilitar la publicitat personalitzada. Per a això, hauran d’ accedir a Preferències d’ anuncis

Navegació

En navegar per metassociats.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximada), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google Analytics.

Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

Metassociats.com es compromet en l’ ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’ acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’ alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Ayudaleyprotecciondatos.es no pot garantir l’ absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, ayudaleyprotecciondatos.es s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per ayudaleyprotecciondatos.es per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se ayudaleyprotecciondatos.es, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’ Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho demani raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remites a ayudaleyprotecciondatos.es exonerant a la web de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ayudaleyprotecciondatos.es en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ayudaleyprotecciondatos.es en els termes establerts en aquesta Política per a l’ exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Ayudaleyprotecciondatos.es es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ayudaleyprotecciondatos.es anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, metassociats.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis que hi ha hagut al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, ayudaleyprotecciondatos.es es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.