Alerta setmanal de continguts (setmana 46 del 2023)

QUINES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES ESTAN EXEMPTES DE L’IVA? D’acord amb la Llei de l’IVA, entre altres operacions immobiliàries, estan exemptes de l’impost els lliuraments de terrenys rústics i altres que no tinguin la condició d’edificables...

Alerta setmanal de continguts (setmana 45 del 2023)

TERMINI PER A LA SOL·LICITUD DE L’IVA DIFERIT A LA IMPORTACIÓ 2024 Si la seva empresa presenta declaracions mensuals d’IVA, recordi que el mes de novembre pot optar per diferir l’IVA d’importació… Llegir més Si la seva empresa realitza...

Alerta setmanal de continguts (setmana 44 del 2023)

LA FUTURA IMPLANTACIÓ DEL RÈGIM DE FRANQUÍCIA EN L’IVA PER A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES L’Agència Tributària ja té un calendari provisional amb les dates per a implementar el nou sistema d’IVA franquiciat amb el qual els autònoms i pimes que...

Alerta setmanal de continguts (setmana 42 del 2023)

EL TRIBUNAL SUPREM LIMITA L’ACCÉS D’HISENDA ALS DISPOSITIUS ELECTRÒNICS EN UNA INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA En una sentència del 29 de setembre del Tribunal Suprem, s’estableix com a doctrina que Hisenda no podrà examinar documents en dispositius electrònics...

Alerta setmanal de continguts (setmana 41 del 2023)

EN QUIN MOMENT HAIG DE REPERCUTIR L’IVA (MERITACIÓ)? La meritació és el moment en què s’entén efectuada l’operació subjecta a l’IVA i el que determina la normativa aplicable a l’efecte de subjecció, tipus impositius, exempcions, etc. Amb...

Alerta setmanal de continguts (setmana 40 del 2023)

EL CONCEPTE D’AVANTATGE FISCAL EN SUPÒSITS CONCRETS DE REESTRUCTURACIÓ EMPRESARIAL En una consulta recent, la Direcció General de Tributs (DGT) ha canviat la interpretació respecte de l’aplicació del règim especial de l’impost sobre societats per a...