Alerta setmanal de Continguts

L’ERROR COMPTABLE TINDRÀ EFECTES SOBRE ELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI EN EL QUAL ES DETECTI El TEAC en una Resolució recent ha reiterat el seu criteri que en cas d’apreciació d’errors comptables en un exercici posterior a la formulació dels...

Alerta setmanal de Continguts

A PARTIR DE L’1 DE JULIOL MODIFICACIÓ DE L’IVA DEL COMERÇ ELECTRÒNIC Al BOE del dia 28 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 7/2021 de transposició de directives de la Unió Europea en diverses matèries, entre les quals trobem dues normes...

Alerta setmanal de Continguts

PUNTS CLAU EN LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI De cara a aquest exercici 2020, els volem recordar alguns dels punts clau o més conflictius que hem de tenir present a l’hora de fer la declaració de l’impost sobre el patrimoni 2020. Llegir...

Alerta setmanal de Continguts

COMENÇA EL TERMINI PER A LA DECLARACIÓ DELS MECANISMES TRANSFRONTERERS DE PLANIFICACIÓ FISCAL (DAC 6) Després de la transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell de 25 de maig de 2018 (DAC 6) per la Llei 10/2020, de 29 de desembre i el seu desenvolupament...

Alerta setmanal de Continguts

RESPONSABILITAT TRIBUTÀRIA DELS MENORS El Tribunal Suprem rebutja la declaració de responsabilitat solidària per deutes tributaris per als menors d’edat basada en la seva col·laboració en l’ocultació de béns. Llegir més Responsabilitat tributària dels...

Alerta setmanal de Continguts

ELS AFECTATS PER ERTO EN 2020 PODEN FRACCIONAR EN 6 MESOS EL PAGAMENT DE L’IRPF SENSE INTERESSOS DE DEMORA Al BOE del 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual els contribuents afectats per un ERTO durant el 2020 podran...

Alerta setmanal de Continguts

PAQUET DE MESURES FISCALS QUE PRETÉN APROVAR EL GOVERNEl Consell de Ministres ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea. El tipus mínim de l’impost sobre societats o la pujada de l’IRPF de...

Butlletí Març 2021

En aquest número:   02 Calendario marzo y abril 2021 03 Lo que debemos saber sobre la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720) 07 RDL 3/2021: Novedades en materia de autónomos, complemento de maternidad y sobre el Ingreso Mínimo...

Alerta setmanal de Continguts

COVID-19. NOVES MODIFICACIONS EN LES RESTRICCIONS DES DEL 1 DE MARÇ Al DOGC s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, que modifica algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19 des del 1 de març. La resta de mesures es mantindran fins al 7 de...

Alerta setmanal de Continguts

OPCIÓ DE PAGAMENTS FRACCIONATS EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS REALITZADA DE MANERA EXCEPCIONAL DURANT EL 2020 L’AEAT ha aclarit que, per als períodes impositius iniciats a partir del 2021, els contribuents que haguessin optat l’any passat per la modalitat de...