Setmana 3 Juliol 2018

FISCAL S’AUGMENTA LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA O RECENT CREACIÓ Els empresaris i autònoms en l’IRPF poden deduir-se el 30 per cent de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de...

Setmana 2 Juliol 2018

FISCAL LA VALORACIÓ DELS IMMOBLES PER HISENDA NO POT CONSISTIR A MULTIPLICAR EL VALOR CADASTRAL PER UN COEFICIENT El Tribunal Suprem en la recent sentència de 23 de maig de 2018, ha confirmat, fixant doctrina, que les valoracions administratives d’immobles a...

Butlletí Juliol 2018

En aquest número: 02 Calendari juliol i agost 2018 03 La nova declaració informativa sobre els lloguers turístics 07 Les revisions mèdiques a els treballadors Són obligatòries? 10 Noves mesures contra la ocupació il·legal d’habitatges 13 L’esmena...

Setmana 1 Juliol 2018

FISCAL MESURES FISCALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018 Al BOE del dia 4 de juliol s’ha publicat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, que conté, entre altres mesures fiscals, una baixada en...

Setmana 4 Juny 2018

FISCAL ¿AQUESTA SEVA EMPRESA OBLIGADA A PRESENTAR LA DECLARACIÓ ESTADÍSTICA “INTRASTAT”? Està obligat a presentar INTRASTAT, ja subministrar informació estadística a través de la declaració, les persones físiques o jurídiques que estan subjectes a...