Setmana 4 Juliol 2018

FISCAL IMPORTANT. CÀLCUL DE RETENCIONS SOBRE RENDIMENTS DEL TREBALL A PARTIR DEL 5 DE JULIOL DE 2018 La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018, ha introduït modificacions rellevants en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a...