Alerta setmanal de continguts

REGLES GENERALS PER A LA COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS Per culpa de la crisi sanitària, és molt probable que en 2020 la seva empresa generés bases imposables negatives. Recordi alguns aspectes a tenir en compte per a la seva...

Alerta setmanal de continguts

PUBLICAT EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2022. QUINES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS FISCALS? Amb data de 15 d’octubre de 2021, es publicà al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), el text del projecte de...

Alerta setmanal de continguts

NOVES DEDUCCIONS EN L’IRPF PER OBRES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES Amb efectes des del 6 d’octubre de 2021, s’introdueixen noves deduccions en l’IRPF del 20, 40 o 60 % per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència...

Alerta setmanal de continguts

SANCIONS PER USAR PROGRAMARI COMPTABLE MANIPULABLE A PARTIR DE L’11 D’OCTUBRE 2021 La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les...