Alerta setmanal de continguts (setmana 15 del 2024)

RESUM DE LES DEDUCCIONS ESTATALS PER REDUIR LA FACTURA DE L’IRPF 2023 De cara a la declaració de l’IRPF 2023 és convenient que tinguem en compte les deduccions, tant estatals com autonòmiques, que ens ofereix la normativa de l’IRPF per reduir la...

Alerta setmanal de continguts (setmana 14 del 2024)

QUINES SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS ES QUALIFIQUEN DE GUANY PATRIMONIAL EN L’IRPF? Per norma general, els ajuts i subvencions rebuts tributen i, per tant, s’han de declarar en l’IRPF Llegir més De cara a la pròxima declaració de l’IRPF 2023, ens...

Alerta setmanal de continguts (setmana 13 del 2024)

COM QUEDEN ELS EMBARGAMENTS SALARIALS EN 2024? Si la seva empresa rep una diligència d’Hisenda embargant el salari d’algun empleat, recordi que només es pot embargar una part i que es calcula a partir del salari mínim interprofessional (SMI), que ha tornat...

Alerta setmanal de continguts (setmana 11 del 2024)

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER (MODEL 720). TÉ DE TERMINI FINS A L’1 D’ABRIL DE 2024 Un any més, li recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de...