Alerta setmanal de Continguts

COMENÇA EL TERMINI PER A LA DECLARACIÓ DELS MECANISMES TRANSFRONTERERS DE PLANIFICACIÓ FISCAL (DAC 6) Després de la transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell de 25 de maig de 2018 (DAC 6) per la Llei 10/2020, de 29 de desembre i el seu desenvolupament...

Alerta setmanal de Continguts

ELS AFECTATS PER ERTO EN 2020 PODEN FRACCIONAR EN 6 MESOS EL PAGAMENT DE L’IRPF SENSE INTERESSOS DE DEMORA Al BOE del 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual els contribuents afectats per un ERTO durant el 2020 podran...

Alerta setmanal de Continguts

COVID-19. NOVES MODIFICACIONS EN LES RESTRICCIONS DES DEL 1 DE MARÇ Al DOGC s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, que modifica algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19 des del 1 de març. La resta de mesures es mantindran fins al 7 de...

Alerta setmanal de Continguts

OPCIÓ DE PAGAMENTS FRACCIONATS EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS REALITZADA DE MANERA EXCEPCIONAL DURANT EL 2020 L’AEAT ha aclarit que, per als períodes impositius iniciats a partir del 2021, els contribuents que haguessin optat l’any passat per la modalitat de...

Alerta setmanal de Continguts

EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS En la sentència del 8 de febrer de 2020, el Tribunal Suprem fixa el criteri que els interessos de demora, ja siguin els que s’exigeixin en la liquidació...

Alerta setmanal de Continguts

COM TRIBUTEN LES SUBVENCIONS O AJUDES EN L’IRPF? Si ha rebut una subvenció o ajut i no sap si l’ha de declarar, el primer que hem de fer és informar-nos de si la subvenció o ajut es troba exempta de l’IRPF, que en cas que ho estigui, es recollirà al seu...