Alerta setmanal de continguts (setmana 5 del 2023)

CANVI EN LA DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN EL RÈGIM DE CONSOLIDACIÓ FISCAL (GRUP DE SOCIETATS) A través de la Llei 38/2022 de gravàmens temporals, s’ha aprovat una mesura temporal, que afecta exclusivament els exercicis que s’iniciïn en 2023, que...

Alerta setmanal de continguts (setmana 4 del 2023)

NOVETATS EN LA RECUPERACIÓ DE L’IVA MERITAT PER CRÈDITS INCOBRABLES La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, ha introduït importants millores en la recuperació de l’IVA impagat. Entre altres novetats, s’amplia...

Alerta setmanal de continguts

ES POT CANVIAR LA HIPOTECA D’ENTITAT BANCÀRIA I CONTINUAR PRACTICANT LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL EN IRPF? La Direcció General de Tributs (DGT) aclareix que, aquells que tinguessin dret a la deducció per inversió en habitatge habitual en...

Alerta setmanal de continguts

​QUAN S’IMPUTEN EN L’IRPF ELS ENDARRERIMENTS DE CONVENI COL·LECTIU PER VARIACIÓ DE L’IPC? La Direcció General de Tributs (DGT) recorda que la imputació dels rendiments del treball s’ha de realitzar en el període impositiu de la seva exigibilitat. Llegir...

Alerta setmanal de continguts

NOVETATS TRIBUTÀRIES EN RELACIÓ AMB ELS PLANS DE PENSIONS D’OCUPACIÓ La nova Llei 12/2022 de regulació per a l’impuls dels plans de pensions, modifica l’increment de la reducció en l’IRPF per aportacions a plans de pensions d’ocupació en...

Alerta setmanal de continguts

ES PRORROGUEN MESURES EN MATÈRIA DE FISCALITAT ENERGÈTICA I DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IVA DE PRODUCTES PER A COMBATRE LA COVID-19 Es prorroguen fins al 31 de desembre de 2022 les mesures fiscals per a mitigar l’encariment de l’energia derivat de la...