Setmana 4 Febrer 2020

A PARTIR DEL 7 DE MARÇ LES EMPRESES DE MÉS DE 150 TREBALLADORS, I FINS A 250, HAN DE TENIR UN PLA D’IGUALTAT D’acord amb la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia...

Setmana 3 Febrer 2020

APROVATS ELS PROJECTES DE LLEI DELS IMPOSTOS SOBRE SERVEIS DIGITALS I SOBRE TRANSACCIONS FINANCERES (TAXES GOOGLE I TOBIN) El Consell de Ministres del passat 18 de febrer ha aprovat la remissió a les Corts Generals dels projectes de llei que creen l’impost sobre...

Setmana 2 Febrer 2020

APROVATS ELS CANVIS EN L’IVA DEL COMERÇ INTRACOMUNITARI Al BOE del dia 5 de febrer s’ha publicat el Reial decret llei 3/2020, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea. En...

Setmana 1 Febrer 2020

PUBLICADA EN EL BOE LA NORMA QUE FIXA EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) PER A 2020 En el BOE del dia 5 de febrer de 2020 s’ha publicat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, on s’estableixen les quanties del salari mínim interprofessional (SMI)...

Butlletí Febrer 2020

En aquest número: 02 Calendari febrer 03 On posarà el focus Hisenda en el 2020? 07 Revaloració de les pensions públiques i altres mesures laborals per a 2020 11 En què consisteix la responsabilitat extracontractual? 14 Novetats a la comptabilització de la reducció de...