Alerta setmanal de Continguts

CATALUNYA. AJUTS EXTRAORDINARIS PER ALS ESTABLIMENTS DE MÉS DE 400 M² I ESTABLIMENTS SITUATS EN RECINTES COMERCIALS AFECTATS PER LA COVID-19 Els ajuts es dirigeixen a les persones en règim d’autònoms i les empreses de comerç al detall de productes no essencials...

Alerta setmanal de continguts

CONSEQÜÈNCIES DEL BREXIT EN L’IVA A PARTIR DE 2021 La sortida del Regne Unit de la Unió Europea una vegada finalitzat el període transitori (1 de gener de 2021) suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran...

Alerta especial de continguts

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT PER A CONTRIBUENTS AFECTATS PER LA BORRASCA «FILOMENA» Es publica al BOE l’ampliació del termini per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions...

Alerta setmanal de Continguts

LA DGT EMET UNA CONSULTA SOBRE EL LLOC DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA EN CAS DE TELETREBALL A la consulta vinculant V3293-20 de 6 de novembre de 2020 de la DGT es resol, a l’efecte de l’IAE, quin és lloc de realització de l’activitat...

Butlletí Gener 2021

En aquest número:   02 Calendario enero y febrero 2021 03 Principales novedades fiscales para el año 2021 07 Novedades laborales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 11 Medidas...