Alerta setmanal de continguts

LES QUOTES DE RÈNTING D’UN VEHICLE SÓN DESPESA DEDUÏBLE PER A L’AUTÒNOM La Direcció General de Tributs ha aclarit que si bé l’afectació del vehicle regeix pels articles 29.2 de la Llei de l’IRPF i 22 del Reglament de l’IRPF, les despeses associades al seu arrendament...

Alerta setmanal de continguts

L’ATROPELLAMENT SOFERT DURANT LA PAUSA PER A L’ENTREPÀ MENTRE EL TREBALLADOR FA UNA GESTIÓ DE CARÀCTER PERSONAL ÉS ACCIDENT DE TREBALL Aplicant doctrina existent, el Tribunal Suprem en la seva sentència de 13 d’octubre de 2021 qualifica d’accident de treball...

Alerta setmanal de continguts

LES CLAU DEL NOU IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA MUNICIPAL) Al BOE del dia 9 de novembre, i amb efectes des del 10 de novembre de 2021, s’ha publicat el Reial decret llei 26/2021 pel qual s’adapta el text refós de la...

Alerta setmanal de continguts

ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS AL LLOGUER TURÍSTIC PORTEN IVA La Direcció General de Tributs ha aclarit que els serveis complementaris al lloguer turístic porten l’IVA que correspongui a l’operació, separada del servei principal de lloguer. Llegir més Els serveis...