Alerta setmanal de continguts (setmana 9 del 2024)

EL TRIBUNAL SUPREM DETERMINA QUE LA CESSIÓ D’ÚS DE VEHICLE A TREBALLADOR SENSE CONTRAPRESTACIÓ NO ESTÀ SUBJECTA A L’IVA, ENCARA QUE HI HAGI DEDUCCIÓ PER RÈNTING El Tribunal Suprem fixa com a doctrina que la cessió pel subjecte passiu de l’ús...

Alerta setmanal de continguts (setmana 8 del 2024)

COM TRIBUTA LA REDUCCIÓ DE CAPITAL AMB DEVOLUCIÓ D’APORTACIONS ALS SOCIS? Per les quantitats percebudes, el soci que abandona l’empresa haurà de satisfer un 1% en concepte d’ITP en la seva modalitat d’operacions societàries. A més, haurà de tributar...

Alerta setmanal de continguts (setmana 7 del 2024)

LES RETENCIONS PER IRPF S’AJUSTEN A L’INCREMENT DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER A 2024 A conseqüència de l’elevació de la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) a 15.876 € anuals, s’ha aprovat el Reial decret 142/2024, de 6 de...

Alerta setmanal de continguts (setmana 6 del 2024)

NOVA FIGURA D’AUTOLIQUIDACIÓ RECTIFICATIVA S’ha aprovat el Reial decret 117/2024, de 30 de gener, que desenvolupa la Llei 13/2023 i modifica els reglaments relatius a l’IRPF, IS, IVA, i els impostos especials i l’impost sobre els gasos fluorats...