Setmana 4 abril 2018

FISCAL HISENDA ENVIA CARTES A DECLARANTS D’IVA ANUNCIANT POSSIBLES REVISIONS Actualment l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en...

Setmana 3 Abril 2018

FISCAL ¿CONEIX EL RÈGIM ESPECIAL DE L’IVA DE BÉNS USATS? QUI HO POT APLICAR? QUINS AVANTATGES TÉ? El Règim especial de l’IVA dels béns usats (REBU), és un règim voluntari aplicable als lliuraments de determinats béns efectuades pels revenedors quan...

Setmana 2 Abril 2018

FISCAL QUÈ NOVETATS FISCALS CONTÉ EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER 2018? En el Butlletí Oficial de les Corts Generals de 5 d’abril de 2018 s’ha publicat el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018,...

Butlletí Abril 2018

En aquest número: 02 Calendari abril i maig 2018 03 Les claus de la campanya de Renda i Patrimoni de l’ exercici 2017 09 Avantatges del contracte de formació i aprenentatge 12 La retribució dels consellers executius ¿ha de figurar en els estatuts de la societat...

Setmana 1 Abril 2018

FISCAL AVANÇ DE MESURES FISCALS PREVISTES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018 El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals el Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, que conté,...