FISCAL

AVANÇ DE MESURES FISCALS PREVISTES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals el Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, que conté, entre altres mesures, una baixada en l’IRPF per a rendes baixes, nous xecs per natalitat i llar d’infants, i ampliació de xecs familiars per discapacitat.

LABORAL

ELS PERMISOS PER MATRIMONI, NAIXEMENT I MORT HAN DE GAUDIR A PARTIR DEL PRIMER DIA LABORABLE

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 13 de febrer de 2018, introdueix importants canvis en la interpretació que fins ara es realitzava sobre l’aplicació efectiva de les llicències retribuïdes, ja que fins a la data, llevat d’algunes excepcions, el còmput començava a comptar a dia següent de esdeveniment del fet que donava origen als dies de permís retribuït. La sentència estableix clarament que els permisos retribuïts per matrimoni (15 dies) i per naixement d’un fill o per defunció d’un familiar (dos dies) han de començar a computar-se a partir de la primera jornada laborable que segueixi al fet que el motiva.

MERCANTIL

COMPTE ENRERE PER A L’ADAPTACIÓ AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

El proper 25 de maig de 2018 serà d’obligat compliment el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD). Són moltes les obligacions que tant les empreses, autònoms i organismes públics i privats que tractin dades de caràcter personal han de conèixer i el temps és escàs, pel que és necessari adoptar sense dilació les decisions necessàries per arribar a aquest termini en situació de compliment. El risc de no fer-ho és el de possibles sancions: les multes poden arribar fins als 20 milions d’euros o el 4% de la facturació anual global de l’infractor. L’autoritat de control pot actuar d’ofici o per denúncia dels interessats.

CARTES I AVISOS

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a nivell estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

CARTES I AVISOS

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.