Setmana 3 Juny 2018

LABORAL QUANT S’HA DE PAGAR A UN EMPLEAT PER TREBALLAR UN FESTIU? Si compta amb empleats la jornada es realitza habitualment en diumenges i festius (per exemple, té un establiment que obre aquests dies), aboni el salari que fixi el seu conveni en proporció a la...

Setmana 1 Juny 2018

FISCAL QUÈ RETENCIÓ S’APLICA ALS ADMINISTRADORS SOCIETARIS? Sobre les retribucions satisfetes per la condició d’administrador s’aplica una retenció fixa del 35% (percentatge que es redueix al 19% per societats la xifra de negocis sigui inferior a...

Butlletí Juny 2018

En aquest número: 02 Calendari juny i juliol 2018 03 La propera declaració de l’ Impost sobre Societats de l’exercici 2017 08 El accident de treball in itinere i els treballadors autònoms 11 La nova figura del delegat de Protecció de Dades (DPO) 14...

Setmana 5 Maig 2018

FISCAL ES PUBLICA AL BOE EL MODEL 179 DE DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS Al BOE del dia 30 de maig s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aprova el Model 179, “Declaració informativa...

Setmana 4 Maig 2018

FISCAL SI AQUEST MES DE JUNY LA SEVA EMPRESA VA PER DISTRIBUIR DIVIDENDS TINGUI PRESENT LA RETENCIÓ I TERMINI D’INGRÉS A HISENDA Recordeu que, en alguns casos, l’empresa ha de practicar retenció sobre els dividends i ingressar en la declaració periòdica...