Setmana 3 Maig 2018

LABORAL ES POT REDUIR LA DURADA DE LES VACANCES D’UN TREBALLADOR PER HAVER FALTAT ALGUNS DIES AL TREBALL? Podrà fer-ho si ha estat d’excedència, si ha tingut el contracte suspès per mutu acord, ERO o causes disciplinàries, o si ha incorregut en faltes no...

Setmana 2 Maig 2018

FISCAL SI LA SOCIETAT PAGA UNA ASSEGURANÇA MÈDIC A UN SOCI ESTÀ EXEMPT EN L’IRPF? Si el soci té el control efectiu de la societat en la qual treballa i, per tant, cotitza al RETA, l’assegurança mèdica no gaudirà d’exempció en el seu IRPF, i la...

Butlletí Maig 2018

En aquest número: 02 Calendari abril i maig 2018 03 Les claus de la campanya de Renda i Patrimoni de l’exercici 2017 09 Avantatges del contracte de formació i aprenentatge 12 La retribució dels consellers executius ¿ha de figurar en els estatuts de la societat i...

Setmana 1 Maig 2018

FISCAL QUIN ÉS EL TERMINI MÀXIM DE DURADA D’UN PROCEDIMENT D’INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA? El termini general d’una inspecció és de 18 mesos, comptats des de la notificació d’inici del procediment. Això no obstant, el termini serà de 27 mesos, si la...