FISCAL

QUIN ÉS EL TERMINI MÀXIM DE DURADA D’UN PROCEDIMENT D’INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA?


El termini general d’una inspecció és de 18 mesos, comptats des de la notificació d’inici del procediment. Això no obstant, el termini serà de 27 mesos, si la seva empresa ha estat acollida al règim de consolidació fiscal o al règim de grups en l’IVA, o si el seu volum de negoci ha superat els 5.700.000 euros.

LABORAL

REDUCCIÓ DE COTITZACIONS PER DISMINUCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL

Si la seva empresa té baixa sinistralitat, verifiqui si compleix els requisits per obtenir el bonus que la normativa preveu per a aquests casos. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el proper 31 de maig de 2018.

MERCANTIL

¿ÉS OBLIGATÒRIA L’ASSISTÈNCIA DELS ADMINISTRADORS A LA JUNTA GENERAL?

La Llei de societats de capital estableix de forma imperativa que els administradors hauran d’assistir a les juntes generals, sense establir quines serien les conseqüències de la seva falta d’assistència. Els tribunals rebutgen la possibilitat que els administradors puguin ser representats vàlidament per altres persones en la seva condició de tals (si podrien ser representats, si escau com a socis), perquè l’assistència dels administradors a les juntes forma part de les competències orgàniques, que no són delegables.

CARTES I AVISOS

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a nivell estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

CARTES I AVISOS

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.