Setmana 4 Març 2019

INCREMENT DE DEDUCCIÓ PER MATERNITAT PER DESPESES DE GUARDERIA EN L’IRPFAmb efectes des de 2018 l’import de la deducció per maternitat en l’IRPF es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en...

Setmana 3 Març 2019

NOVETATS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL (REIAL DECRET LLEI 8/2019)Al BOE del dia 12 de març s’ha publicat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, pel qual es regulen una sèrie de mesures urgents de protecció social i de...

Setmana 2 Març 2019

S’ACOSTA L’HORA DE PASSAR COMPTES AMB HISENDA: APROVATS ELS MODELS DE RENDA I PATRIMONI DE L’EXERCICI 2018Un any més per als contribuents de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni (IP) s’acosta l’hora de passar comptes amb Hisenda...

Setmana 1 Març 2019

PRÒXIMA REGULACIÓ DE LA GESTIÓ DELS LLIBRES REGISTRES EN L’IRPFEstà pendent de publicació una Ordre que actualitza el contingut de les obligacions de gestió dels llibres registre en l’IRPF, substituint la normativa anterior, per adequar-la a les últimes...

Setmana 4 Febrer 2019

UN TREBALLADOR AUTÒNOM POT CONTRACTAR UN FAMILIAR PER TEMPS INDEFINIT?Els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d’altri, per temps indefinit – i jornada completa o parcial – al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents...