Setmana 5 Març

FISCAL LA PROPERA DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL SOBRE ELS LLOGUERS TURÍSTICS Recentment, l’Agència Tributària (AEAT) ha publicat a la seva pàgina web un Projecte de l’Ordre per la qual s’aprova el Model 179, “Declaració informativa...

Setmana 4 Març

LABORAL GUIA “DIRECTRIUS PER A LA GESTIÓ PREVENTIVA A LES PIMES” Amb l’objectiu de proporcionar a les pimes unes orientacions senzilles i clares per millorar la gestió de la prevenció, l’Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la...

Setmana 3 Març

FISCAL APROVATS ELS MODELS DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2017 Al BOE del dia 8 de març s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’Impost sobre el...

Setmana 2 Març

LABORAL TOTS ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS HAURAN INCORPORAR Al SISTEMA RED Tots els treballadors autònoms que el proper 1 d’abril figurin en alta tindran 6 mesos per incorporar-se al sistema RED. Més informació MERCANTIL ELS SOUS DELS CONSELLERS HAN D’ESTAR...

Setmana 1 Març

FISCAL TERMINIS PER EMETRE FACTURA RECTIFICATIVA PER IVA MERITAT EN EXCÉS Una recent sentència del Tribunal Suprem aclareix que la rectificació de les quotes de l’IVA repercutides s’ha de fer en el termini de quatre anys. Un cop produïda tal rectificació,...