LABORAL

TOTS ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS HAURAN INCORPORAR Al SISTEMA RED

Tots els treballadors autònoms que el proper 1 d’abril figurin en alta tindran 6 mesos per incorporar-se al sistema RED.

MERCANTIL

ELS SOUS DELS CONSELLERS HAN D’ESTAR SUBJECTES Al CONTROL DELS SOCIS

El Tribunal Suprem, en una recent sentència, s’ha pronunciat sobre la polèmica qüestió de la retribució dels administradors i el seu control per part dels socis, dictaminant que la retribució dels consellers executius ha de figurar en els estatuts de la societat i controlar-se per la junta general.

CARTES I AVISOS

RECORDATORI ABRIL 2018: DECLARACIÓ D’IVA, RENDA I PATRIMONI, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

Recordeu que al mes d’abril (el termini acaba el 20 d’abril) haurà de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda / Societats i del pagament fraccionat de Societats i Renda corresponent al primer trimestre 2018. També li recordem que podrà presentar per Internet l’esborrany de renda i de les declaracions de Renda 2017 i Patrimoni 2017 des del 4 d’abril fins al 2 de juliol (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 27 de juny).

CARTES I AVISOS

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a nivell estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

CARTES I AVISOS

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.