Alerta especial de continguts

INCENTIUS FISCALS A L’HOSTALERIA I EL COMERÇ I NOU AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS Al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull diverses mesures tributàries que ja van estar vigents amb...

Alerta setmanal de Continguts

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021 Ja s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2021. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de...

Alerta setmanal de Continguts

ELS INTERESSOS DE DEMORA ABONATS PER HISENDA PER LA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS NO TRIBUTEN EN L’IRPF En una sentència el Tribunal Suprem ha confirmat que els interessos de demora abonats per l’Agència Tributària en efectuar una devolució...

Alerta setmanal de Continguts

COM CALCULEN EL PAGAMENT FRACCIONAT A COMPTE DE L’IRPF I L’INGRÉS A COMPTE TRIMESTRAL DE L’IVA ELS BARS I CAFETERIES TANCATS PER L’ESTAT D’ALARMA? Per al càlcul tant del pagament fraccionat trimestral de l’IRPF com de l’ingrés...