Alerta setmanal de continguts (setmana 38 del 2023)

TRIBUTACIÓ EN IRPF DELS ENDARRERIMENTS DEL COMPLEMENT DE MATERNITAT RECONEGUT JUDICIALMENT A L’HOME Els endarreriments del complement de maternitat s’hauran d’imputar al període impositiu en el qual adquireixi fermesa la resolució judicial que els...

Alerta setmanal de continguts (setmana 37 del 2023)

EN QUIN EXERCICI S’HA DE COMPTABILITZAR UNA REDUCCIÓ DE CAPITAL? L’exercici en què s’ha de registrar la reducció de capital és aquell en què s’acorda per la junta general, sempre que l’escriptura pública en què consti aquest acord s’inscrigui...

Alerta setmanal de continguts (setmana 36 del 2023)

ES POT DEDUIR L’IVA DELS SUBMINISTRAMENTS (AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, ETC.) D’UN IMMOBLE PARCIALMENT AFECTE A L’ACTIVITAT ECONÒMICA? D’acord amb la normativa comunitària, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en una recent Resolució...