Alerta setmanal de Continguts

INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS SOBRE LA DOTACIÓ DE RESERVES EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 2019 SENSE QUE S’HAGIN APROVAT ELS COMPTES ANUALS ABANS DEL 25 DE JULIOL DE 2020 La Direcció General de Tributs ha emès un informe datat el 20 de juliol...

Alerta setmanal de Continguts

NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE RETENIR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I LA DEDUCCIÓ DE RETENCIONS QUAN LES RENDES NO HAN ESTAT SATISFETES S’ha publicat una Resolució del TEAC de 29 de juny de 2020 en unificació de criteri en la qual es decideix sobre la...

Alerta setmanal de Continguts

UNA ENTITAT QUE HA PARALITZAT LA SEVA ACTIVITAT A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19, COM AFECTA L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT? Si s’utilitza el mètode d’amortització segons les taules establertes en la Llei de l’impost sobre societats, es...