LABORAL

GUIA “DIRECTRIUS PER A LA GESTIÓ PREVENTIVA A LES PIMES”

Amb l’objectiu de proporcionar a les pimes unes orientacions senzilles i clares per millorar la gestió de la prevenció, l’Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la feina (INSSBT) ha elaborat la Guia “Directrius per a la gestió preventiva a les pimes” . Una de les primeres qüestions que ha de decidir-se per gestionar la prevenció de riscos laborals a l’empresa és el model d’organització i els recursos específics que van a destinar-se a la mateixa, el que es coneix com a “modalitat preventiva”.

MERCANTIL

QUÈ EMPRESES HAURAN DE COMPTAR AMB UN DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES?

A partir del proper 25 de maig de 2018 entra en vigor el nou Reglament Europeu General de Protecció de Dades, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, una norma que serà d’aplicació obligatòria a partir d’aquesta data i que imposa a les empreses nombrosos deures en relació a la privacitat. Una de les exigències que introdueix és la designació obligatòria d’un Delegat de Protecció de Dades o Data Protection Officer (DPO, per les sigles en anglès) per vetllar o supervisar que es realitza el compliment de la normativa de LOPD adequadament, en el cas de autoritats i organismes públics, entitats que realitzin una observació habitual i sistemàtica de les persones a gran escala, i entitats que tinguin entre les seves activitats principals el tractament, també a gran escala, de dades sensibles.

IMPACTES I CAMPANYES

ÚLTIMS MESOS PER AL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2017

Considerant que ja està pròxim el tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer una projecció del mateix a desembre de 2017, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per la qual cosa és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat per 2017, així com les previstes que s’aprovin pel legislador per 2018 i que puguin repercutir en aquesta última part de l’any i en general els avantatges que poden aportar a les empreses i autònoms per rebaixar les quotes de l’IRPF, Patrimoni i Societats. A tall de resum, li oferim un seguit de recomanacions.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.