FISCAL

TERMINIS PER EMETRE FACTURA RECTIFICATIVA PER IVA MERITAT EN EXCÉS

Una recent sentència del Tribunal Suprem aclareix que la rectificació de les quotes de l’IVA repercutides s’ha de fer en el termini de quatre anys. Un cop produïda tal rectificació, si suposa una modificació de les quotes repercutides, compta amb un termini d’un any per regularitzar la seva situació tributària.

LABORAL

CAMPANYA EUROPEA “SEGURETAT I SALUT EN EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (ETT)”

La Campanya Europea d’Inspecció per 2018, acordada pel SLIC (Comitè d’Alts Responsables de les Inspeccions de Treball) de la Unió Europea, se centrarà en el control i la promoció de la seguretat i salut dels treballadors temporals contractats per ETT per ser cedits a una empresa europea, així com en els treballadors que són desplaçats a través d’una ETT a empreses usuàries l’activitat es desenvolupi en un altre Estat membre de la Unió Europea.

MERCANTIL

QUÈ ENS PORTARÀ LA PROPERA LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS?

El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre de Justícia sobre l’Avantprojecte de Llei de Secrets Empresarials, que entre altres novetats, la protecció dels secrets empresarials s’estén a les anomenades «mercaderies infractores», definides com aquells productes i serveis el disseny , característiques, funcionament, procés de producció, o comercialització es beneficien de manera significativa de secrets empresarials obtinguts, utilitzats o revelats de forma il·lícita. També es regula les accions de defensa dels secrets empresarials, amb especial atenció a la indemnització de danys i perjudicis, que s’estén tant al seu contingut econòmic com a la facilitació del seu càlcul i liquidació.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.