FISCAL

LA PROPERA DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL SOBRE ELS LLOGUERS TURÍSTICS


Recentment, l’Agència Tributària (AEAT) ha publicat a la seva pàgina web un Projecte de l’Ordre per la qual s’aprova el Model 179, “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”. Les declaracions corresponents als dos primers trimestres de l’any 2018 s’han de presentar entre l’1 de juliol de 2018 i el 31 de desembre de 2018. Per als trimestres tres i quatre ja s’aplica la norma general, és a dir, fins al 31 d’octubre de 2018 i el 31 de Gener de 2019, respectivament.

LABORAL

ES POT FIXAR UN PERÍODE DE PROVA AMB UN ALT DIRECTIU?

En el cas dels alts directius, el període de prova pot legalment tenir una durada de fins a nou mesos sempre que el contracte sigui indefinit (aquest període computa a efectes d’antiguitat a l’empresa). Si el futur alt directiu es nega a acceptar un període de prova, la seva empresa pot intentar pactar, com a requisit per a assegurar-li la permanència a l’empresa, que aconsegueixi cert nivell de resultats mínims.

MERCANTIL

¿SAP QUE POT RECUPERAR LES DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LA SEVA HIPOTECA?

D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem les despeses de notaria i registre corresponents a la hipoteca han d’anar a compte del banc per ser aquest el beneficiari que el contracte es formalitzi en escriptura pública i s’inscrigui en el registre. L’única despesa que ha qüestionat el Tribunal Suprem en la recent sentència del 28 de febrer de 2018 és l’impost d’actes jurídics documentats (AJD), però no posa en qüestió la resta de despeses reclamables (pagaments de notaria, gestoria, taxació …) , que ja van ser declarats nuls per aquest mateix Tribunal el 23 de desembre del 2016.

IMPACTES I ÚLTIMES CAMPANYES

ÚLTIMS MESOS PER AL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2017

Considerant que ja està pròxim el tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer una projecció del mateix a desembre de 2017, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per la qual cosa és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat per 2017, així com les previstes que s’aprovin pel legislador per 2018 i que puguin repercutir en aquesta última part de l’any i en general els avantatges que poden aportar a les empreses i autònoms per rebaixar les quotes de l’IRPF, Patrimoni i Societats. A tall de resum, li oferim un seguit de recomanacions.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.