LABORAL

ES POT REDUIR LA DURADA DE LES VACANCES D’UN TREBALLADOR PER HAVER FALTAT ALGUNS DIES AL TREBALL?

Podrà fer-ho si ha estat d’excedència, si ha tingut el contracte suspès per mutu acord, ERO o causes disciplinàries, o si ha incorregut en faltes no justificades …

MERCANTIL

QUÈ HEM DE SABER SOBRE LA GARANTIA DE BÉNS DE CONSUM?

Si la seva empresa ven productes a consumidors finals, recordi que ha d’atorgar garantia durant dos anys. No obstant, transcorreguts sis mesos, és el consumidor qui ha de demostrar que el producte era defectuós.

CARTES I AVISOS

RECORDATORI JULIOL 2018: DECLARACIONS D’IVA, RETENCIONS, PAGAMENTS FRACCIONATS IRPF I DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Li recordem que al Proper mes de juliol ha de fermen la presentació de l’IVA, de les retencions a compte Quant de Renda i Societats i de l’Pagament fraccionat de renda (en AQUEST ques per a ‘empresaris i professionals en Estimació directa i objectiva).

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.