FISCAL

SI LA SOCIETAT PAGA UNA ASSEGURANÇA MÈDIC A UN SOCI ESTÀ EXEMPT EN L’IRPF?


Si el soci té el control efectiu de la societat en la qual treballa i, per tant, cotitza al RETA, l’assegurança mèdica no gaudirà d’exempció en el seu IRPF, i la societat ha de imputar-les primes satisfetes com a retribució en espècie no exempta.

LABORAL

FINS AL 30 DE JUNY POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM AUTÒNOM

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de juny. Està modificació tindrà efectes a partir l’1 de juliol de 2018.

MERCANTIL

LÍNIES DE FINANÇAMENT 2018 PER A PIMES I AUTÒNOMS

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) posa a disposició de les empreses un ampli ventall de programes per a finançar projectes d’inversió. També atenen les necessitats de liquiditat i afavoreixen la internacionalització i fins i tot les operacions de comerç exterior. Tingueu present les línies de finançament de l’ICO per 2018. Tot i que el termini per a sol·licitar aquest finançament acaba el 21 de desembre 2018, no esperi a final d’any, ja que els fons podrien acabar-se amb anterioritat.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.