En aquest número:

02 Calendari juny i juliol 2018

03 La propera declaració de l’ Impost sobre Societats de l’exercici 2017

08 El accident de treball in itinere i els treballadors autònoms

11 La nova figura del delegat de Protecció de Dades (DPO)

14 Aspectes comptables sobre les franquícies