FISCAL

¿CONEIX EL RÈGIM ESPECIAL DE L’IVA DE BÉNS USATS? QUI HO POT APLICAR? QUINS AVANTATGES TÉ?


El Règim especial de l’IVA dels béns usats (REBU), és un règim voluntari aplicable als lliuraments de determinats béns efectuades pels revenedors quan intervinguin en nom propi, on la base imposable de l’impost es determina de manera particular. És un règim molt utilitzat per les botigues de segona mà, els concessionaris de cotxes i els venedors d’antiguitats, art i objectes de col·lecció per declarar les seves operacions d’IVA de forma especial.

LABORAL

ESTADÍSTICA DE CONVENIS COL·LECTIUS DE TREBALL

Segons les dades provisionals que recull l’Estadística de Convenis Col·lectius, la variació salarial mitjana pactada per als convenis amb efectes econòmics coneguts i registrats fins al 31 de març ascendeixen al 1,53%, increment que se situa en el 1,27% per als convenis d’empreses, mentre que per als d’àmbit superior a aquestes arriba al 1,54%. En els tres primers mesos d’aquest any s’han dipositat en els registres de les diferents autoritats laborals un total de 297 inaplicaciones de convenis, que afecten 5.684 treballadors.

MERCANTIL

RECOMANACIONS PER A L’ADMINISTRACIÓ DE PIMES

Moltes de les Pimes espanyoles es governen per un administrador únic que coincideix la majoria de les vegades amb l’accionista o socis majoritaris de la societat. Per aconseguir una major eficiència des del punt de vista del bon govern, seria aconsellable la transició de l’administració unipersonal feia òrgans col·legiats d’administració.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.