En aquest número:

02 Calendari abril i maig 2018

03 Les claus de la campanya de Renda i Patrimoni de l’ exercici 2017

09 Avantatges del contracte de formació i aprenentatge

12 La retribució dels consellers executius ¿ha de figurar en els estatuts de la societat i controlar-se per la junta general?

15 Modificació de la Norma Internacional d’Informació Financera (NIIF) setembre instruments financers