FISCAL

HISENDA ENVIA CARTES A DECLARANTS D’IVA ANUNCIANT POSSIBLES REVISIONS

Actualment l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.

LABORAL

OBLIGATORIETAT DE REMETRE PER MITJÀ SISTEMA XARXA DELS CERTIFICATS D’EMPRESES PER PRESTACIONS PER MATERNITAT / PATERNITAT, RISC DURANT L’EMBARÀS I LACTÀNCIA NATURAL

D’acord amb Ordre ESS / 214/2018 per la qual es modifica l’Ordre ESS / 484/2013 per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, des de l’1 d’abril de 2018 és obligatori remetre mitjançant el Sistema RED, els certificats d’empresa a efectes de la tramitació de les prestacions per maternitat i paternitat, i des l’1 de gener de 2019, per a les prestacions per risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i per a les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, als efectes de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

CARTES I AVISOS

TERMINI PER A L’APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2017

Si la seva empresa va tancar l’exercici a 31 de desembre, recordeu que els socis han d’aprovar els comptes com a màxim el 30 de juny, i dipositar-les en el Registre durant el mes següent a la seva aprovació. La gran novetat en la presentació dels comptes anuals de l’exercici 2017 és la nova declaració d’identificació del titular real.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.