FISCAL

MESURES FISCALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018


Al BOE del dia 4 de juliol s’ha publicat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, que conté, entre altres mesures fiscals, una baixada en l’IRPF per a rendes baixes, nous xecs per natalitat i llar d’infants, i ampliació de xecs familiars per discapacitat, l’augment de 20 a 30% de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació en l’IRPF, la pròrroga de l’Impost sobre el Patrimoni per a 2018, així com la rebaixa del tipus reduït de l’IVA del 10% per a les entrades a sales cinematogràfiques.

LABORAL

APROVADA L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A CINC SETMANES A PARTIR DEL 5 DE JULIOL DE 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estrada, que entre altres mesures laborals, s’amplien els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual es podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018.

MERCANTIL

PROTECCIÓ DE DADES: “GUIA PER A LA GESTIÓ I NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT”

Una de les novetats destacades del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), des del 25 de maig de 2018, és que el responsable del tractament ha de notificar la bretxa de la seguretat quan tingui coneixement que s’ha produït a l’autoritat de control competent, ja molt tard a les 72 hores següents a haver tingut constància. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha presentat la “Guia per a la gestió i notificació de bretxes de seguretat” amb l’objectiu d’oferir a les organitzacions tant recomanacions preventives com un pla d’actuació, de manera que coneguin com evitar-les i com procedir en cas que es produeixin.

IMPACTES I ÚLTIMES CAMPANYES

COMPTE ENRERE PER A LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DE L’EXERCICI 2017

Com Tots els anys, el Pròxim dia 1 de juliol l’Agència Tributària posarà en marxa la Campanya de l’Impost sobre Societats 2017, que presenta d’algunes novetats significatives i Obligacions de caràcter formal que Hem de saber.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.