En aquest número:

02 Calendari octubre i novembre

03 El IVA en les bestretes de clients

06 Informe de vida laboral de empreses

09 La pòlissa de crèdit per al bestreta de factures

13 La provisió per a altres responsabilitats