Setmana 2 Novembre 2019

QUADRE ACTUALITZAT DE TIPUS IMPOSITIUS DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) Recentment l’AEAT ha publicat la taula actualitzada dels tipus impositius de l’IVA. Llegir més Quadre actualitzat de tipus impositius de l’Impost sobre el Valor Afegit...

Setmana 1 Novembre 2019

DECLARADA INCONSTITUCIONAL LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL QUAN LA QUOTA A PAGAR SUPERI L’INCREMENT O GUANY OBTINGUT El Tribunal Constitucional ha dictat novament una sentència sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana...

Butlletí Novembre 2019

En aquest número: 02 Calendari novembre i desembre 03 Les claus de el tancament fiscal i comptable 2019 07 La retribució salarial de l’ treball nocturn 10 Com funciona la Llei de Segona Oportunitat? 13 Algunes claus de l’ registre comptable de les...

Setmana 5 Octubre 2019

NOVETATS EN EL RÈGIM INTRACOMUNITARI DE BÉNS EN L’IVA A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2020 El passat 1 d’octubre el Ministeri d’Hisenda va publicar l’avantprojecte de la Llei de l’IVA i el projecte del Reglament de l’IVA...

Setmana 4 Octubre 2019

HISENDA FA PÚBLIC EL PROJECTE D’ORDRE DE MÒDULS PER A L’ANY 2020 En la pàgina web del Ministeri d’Hisenda s’ha publicat el projecte d’Ordre per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de...

Setmana 3 Octubre 2019

TINGUI EN COMPTE LA LIMITACIÓ DE LA DEDUCCIÓ DE LES DESPESES FINANCERES EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS D’acord amb la normativa de l’impost sobre societats, les despeses financeres netes seran deduïbles amb el límit del 30% del benefici operatiu de...

Setmana 2 Octubre 2019

HISENDA URGEIX A LES EMPRESES A PREPARAR-SE PER A UN BREXIT DUR. QUINS SÓN ELS SEUS EFECTES FISCALS? Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d’octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE i que, si no s’arriba...

Butlletí Octubre 2019

En aquest número: 02 Calendari octubre i novembre 03 El IVA en les bestretes de clients 06 Informe de vida laboral de empreses 09 La pòlissa de crèdit per al bestreta de factures 13 La provisió per a altres responsabilitats CLICK AQUÍ PER DESCARREGAR EL...

Setmana 1 Octubre 2019

NOVETATS EN EL SEGON PAGAMENT FRACCIONAT 2019 DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS El pròxim dia 21 d’octubre finalitza el termini per presentar el segon pagament fraccionat de 2019 de l’impost sobre societats (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas...

Setmana 4 Setembre 2019

SI HA CONTRACTAT PERSONES AMB DISCAPACITAT APLIQUI L’INCENTIU FISCAL PREVIST EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS Si vostè ha contractat persones amb discapacitat, sàpiga que la normativa de l’impost sobre societats preveu la possibilitat d’aplicar una...