Alerta setmanal de Continguts

EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS En la sentència del 8 de febrer de 2020, el Tribunal Suprem fixa el criteri que els interessos de demora, ja siguin els que s’exigeixin en la liquidació...

Alerta setmanal de Continguts

COM TRIBUTEN LES SUBVENCIONS O AJUDES EN L’IRPF? Si ha rebut una subvenció o ajut i no sap si l’ha de declarar, el primer que hem de fer és informar-nos de si la subvenció o ajut es troba exempta de l’IRPF, que en cas que ho estigui, es recollirà al seu...

Butlletí Febrer 2021

En aquest número:   02 Calendario febrero y marzo 2021 03 El Plan de Control Tributario y Aduanero para 2021 07 Nueva prórroga de los ERTE y las ayudas a autónomos hasta el 31 de mayo de 2021 12 La moratoria concursal termina el 14 de marzo de 2021: ¿Qué podemos...

Alerta setmanal de Continguts

ON POSARÀ EL FOCUS HISENDA EN EL 2021? Entre les principals línies d’actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021, Hisenda posarà el focus al control d’espanyols que simulen residir a l’estranger, s’extremarà el control sobre...

Alerta setmanal de Continguts

CATALUNYA. AJUTS EXTRAORDINARIS PER ALS ESTABLIMENTS DE MÉS DE 400 M² I ESTABLIMENTS SITUATS EN RECINTES COMERCIALS AFECTATS PER LA COVID-19 Els ajuts es dirigeixen a les persones en règim d’autònoms i les empreses de comerç al detall de productes no essencials...

Alerta setmanal de continguts

CONSEQÜÈNCIES DEL BREXIT EN L’IVA A PARTIR DE 2021 La sortida del Regne Unit de la Unió Europea una vegada finalitzat el període transitori (1 de gener de 2021) suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran...

Alerta especial de continguts

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT PER A CONTRIBUENTS AFECTATS PER LA BORRASCA «FILOMENA» Es publica al BOE l’ampliació del termini per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions...

Alerta setmanal de Continguts

LA DGT EMET UNA CONSULTA SOBRE EL LLOC DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA EN CAS DE TELETREBALL A la consulta vinculant V3293-20 de 6 de novembre de 2020 de la DGT es resol, a l’efecte de l’IAE, quin és lloc de realització de l’activitat...

Butlletí Gener 2021

En aquest número:   02 Calendario enero y febrero 2021 03 Principales novedades fiscales para el año 2021 07 Novedades laborales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 11 Medidas...

Alerta setmanal de Continguts

COVID-19. CATALUNYA. NOVES MESURES RESTRICTIVES PER FRENAR LA PANDÈMIA DES DEL DIA 7 DE GENER DE 2021 A causa de l’empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya, s’ha publicat al DOGC del dia 5 de gener la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per...