Setmana 2 Octubre 2019

HISENDA URGEIX A LES EMPRESES A PREPARAR-SE PER A UN BREXIT DUR. QUINS SÓN ELS SEUS EFECTES FISCALS? Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d’octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE i que, si no s’arriba...

Butlletí Octubre 2019

En aquest número: 02 Calendari octubre i novembre 03 El IVA en les bestretes de clients 06 Informe de vida laboral de empreses 09 La pòlissa de crèdit per al bestreta de factures 13 La provisió per a altres responsabilitats CLICK AQUÍ PER DESCARREGAR EL...

Setmana 1 Octubre 2019

NOVETATS EN EL SEGON PAGAMENT FRACCIONAT 2019 DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS El pròxim dia 21 d’octubre finalitza el termini per presentar el segon pagament fraccionat de 2019 de l’impost sobre societats (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas...

Setmana 4 Setembre 2019

SI HA CONTRACTAT PERSONES AMB DISCAPACITAT APLIQUI L’INCENTIU FISCAL PREVIST EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS Si vostè ha contractat persones amb discapacitat, sàpiga que la normativa de l’impost sobre societats preveu la possibilitat d’aplicar una...

Setmana 3 Setembre 2019

COM RECUPERAR L’IVA D’UNA FACTURA IMPAGADA? Una de les qüestions que preocupen els autònoms i empreses, és la possibilitat de recuperar l’IVA d’aquelles factures que han estat impagades pels seus clients i per les quals, en el seu moment, van...

Setmana 2 Setembre 2019

TÉ DE TERMINI FINS AL 30 DE SETEMBRE PER RECUPERAR L’IVA SUPORTAT A L’ESTRANGERSi vostè ha estat uns dies a l’estranger visitant a alguns clients què succeeix amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja...

Setmana 1 Setembre 2019

AL TANCAMENT DE L’EXERCICI NO OBLIDI DOTAR UNA PROVISIÓ PER GARANTIES DE REPARACIÓD’acord amb la normativa fiscal i comptable, si la seva empresa presta garantia de reparació i revisió en les seves vendes de béns o en els seus serveis, en tancar els...

Butlletí Setembre 2019

En aquest número:02 Calendari setembre i octubre 03 Modificació de l’administració de els llibres registres en l’IRPF 07 La nova prestació econòmica per exercici coresponsable de cura del lactant 10 El problema de les societats al 50% 13 Noves regles...

Setmana 5 Juliol 2019

L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE RELLEU SUPOSA UNA INDEMNITZACIÓ DE 12 DIESEl Tribunal Suprem en una sentència recent ha confirmat que en cas d’extinció del contracte de relleu opera la indemnització prevista per als contractes temporals, és a dir, la de 12...

Setmana 4 Juliol 2019

DIES DE CORTESIA: EVITI QUE LA INSPECCIÓ D’HISENDA REALITZI ACTUACIONS DURANT LES VACANCES D’ESTIUSi vol evitar que la inspecció realitzi actuacions durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar la suspensió del procediment inspector durant aquest...