Alerta setmanal de Continguts

DEROGADES LES MESURES FISCALS DEL REIAL DECRET LLEI 27/2020 DE 4 D’AGOST El Ple del Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial decret llei 27/2020, de mesures financeres per a les entitats locals i ha quedat derogat, i, per tant, les mesures fiscals que...

Alerta setmanal de Continguts

APROVATS AJUTS DE 3.000 EUROS PER A JOVES “NINIS” QUE EMPRENGUIN UN NEGOCI El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat una Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts dirigits al foment de...

Alerta setmanal de Continguts

COVID-19. HA COMUNICAT A HISENDA LES VARIACIONS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)? A causa de la crisi per COVID-19, és possible que la seva empresa hagi hagut de reduir la superfície de la seva activitat (prescindint de locals), deixar maquinària...

Alerta setmanal de Continguts

COVID-19. MODIFICACIONS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET LLEI 27/2020, DE 4 D’AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT Entre les principals mesures tributàries, es prorroga fins al 31 d’octubre el tipus impositiu del 0%...

Alerta setmanal de Continguts

INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS SOBRE LA DOTACIÓ DE RESERVES EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 2019 SENSE QUE S’HAGIN APROVAT ELS COMPTES ANUALS ABANS DEL 25 DE JULIOL DE 2020 La Direcció General de Tributs ha emès un informe datat el 20 de juliol...

Alerta setmanal de Continguts

NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE RETENIR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I LA DEDUCCIÓ DE RETENCIONS QUAN LES RENDES NO HAN ESTAT SATISFETES S’ha publicat una Resolució del TEAC de 29 de juny de 2020 en unificació de criteri en la qual es decideix sobre la...

Alerta setmanal de Continguts

UNA ENTITAT QUE HA PARALITZAT LA SEVA ACTIVITAT A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19, COM AFECTA L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT? Si s’utilitza el mètode d’amortització segons les taules establertes en la Llei de l’impost sobre societats, es...

Alerta semanal de Contenidos

COVID-19. MESURES FISCALS PORTUÀRIES I BENEFICIS FISCALS A LA FÓRMULA 1 Al BOE de 8 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de la COVID-19 en els àmbits de...

Alerta setmanal de continguts

COVID-19. EXEMPCIÓ EN AJD DE LES ESCRIPTURES DE FORMALITZACIÓ DE LES MORATÒRIES HIPOTECÀRIES PER AL SECTOR TURÍSTIC El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, ha establert en...

Nova normalitat Covid-19 01-07-2020

Comencem desde l’1 de Juliol amb la nova normalitat després de deixar enrere el estat d’alarma COVID-19 Amb el començament de l’estiu i deixant enrere el llarg estat d’alarma, intentem ara adaptar-nos a la “nova normalitat” i evitar...