COVID-19. ACORD DEL PLA DE DESESCALADA: TINDRÀ 4 FASES, DURARÀ ALMENYS 8 SETMANES I S’APLICARÀ PER PROVÍNCIES

El Consell de Ministres del dia 28 d’abril ha aprovat el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de COVID-19, un full de ruta per al desconfinament gradual i asimètric per províncies. Aquest pla comptarà amb quatre fases -de la zero a la tres- en les quals s’anirà modulant la recuperació de l’activitat econòmica i social. El Govern es dóna una mitjana d’entre sis i vuit setmanes per dur a terme aquests avanços i ha anticipat que la “nova normalitat” arribaria a finals de juny. Moment en el qual començaran a aixecar-se les restriccions.

Llegir més

COVID-19. Acord del Pla de desescalada: tindrà 4 fases, durarà almenys 8 setmanes i s’aplicarà per províncies

El Consell de Ministres del dia 28 d’abril ha aprovat el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de COVID-19, un full de ruta per al desconfinament gradual i asimètric per províncies. Aquest pla comptarà amb quatre fases -de la zero a la tres- en les quals s’anirà modulant la recuperació de l’activitat econòmica i social. El Govern es dóna una mitjana d’entre sis i vuit setmanes per dur a terme aquests avanços i ha anticipat que la “nova normalitat” arribaria a finals de juny. Moment en el qual començaran a aixecar-se les restriccions.

El Consell de Ministres del dia 28 d’abril ha aprovat el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de la COVID-19, un full de ruta per al desconfinament gradual i asimètric per províncies. Aquest pla comptarà amb quatre fases -de la zero a la tres- en les quals s’anirà modulant la recuperació de l’activitat econòmica i social. El Govern es dóna una mitjana d’entre sis i vuit setmanes per a dur a terme aquests avanços i ha anticipat que la “nova normalitat” arribaria a finals de juny. Moment en el qual començaran a aixecar-se les restriccions.

La sortida gradual de l’actual estat de confinament exigeix continuar reforçant les capacitats en quatre àmbits: vigilància epidemiològica; identificació i contenció de les fonts de contagi; assistència sanitària; i mesures de protecció col·lectiva, tant de dimensió nacional com autonòmica i local.

Els paràmetres els valors dels quals són necessaris per avançar en la desescalada, i dels quals és necessari un seguiment continu, es plasmaran en un quadre de comandaments integral únic que ajudarà a la gradació de la intensitat i velocitat del desconfinament, inclosos paràmetres fonamentals per a la presa de decisions:

 • De salut pública, a partir de les dades que avaluen les quatre capacitats estratègiques ja assenyalades i l’evolució de la situació epidemiològica.
 • De mobilitat (tant interna com internacional), molt vinculada a un possible augment del risc de contagi.
 • De la dimensió social (impacte de la malaltia, el confinament i la desescalada en els col·lectius socials més vulnerables, en particular la gent gran).
 • D’activitat econòmica (avaluació de la situació per sectors, especialment aquells amb més capacitat d’arrossegament i els més durament afectats per la crisi).

A manera de resum, les fases de la desescalada serien les següents:

Fase 0 Preparatòria (pròxim 2 de maig)

És la situació en data d’avui, caracteritzada per l’establiment de mesures d’alleujament comuns per a tot el país una vegada doblegada la corba de contagis, permetent la mobilitat fora del domicili, fonamentalment en l’àmbit privat, i mesures amb un risc associat de contagi molt baix o nul, sempre que es compleixin les indicacions de seguretat, sobre la base de la responsabilitat i autoprotecció dels ciutadans (activitat esportiva individual sense contacte i passejos, cura d’horts familiars, algunes activitats econòmiques amb control d’aforament, etc.). Per a això es projecten mesures com el pròxim 2 de maig:

 • Permetre sortides i exercicis individuals dels adults i s’obriran petites escletxes d’activitat econòmica. Per exemple, l’obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l’atenció individual dels clients com pot ser l’obertura de restaurants amb servei de menjar per poder portar a domicili, sense consum en el local. Un altre exemple seria l’obertura d’entrenaments individuals, d’esportistes professionals i federats i l’entrenament bàsic de lligues professionals.
 • Al llarg d’aquesta fase, de la Fase 0, de la fase de preparació cap a aquesta desescalada, s’intensificarà la preparació de tots els locals públics amb senyalització i mesures de protecció per preparar el començament de la següent fase, que és la Fase I.
 • Durant aquesta fase es podran adoptar mesures que afectin exclusivament a determinats territoris. En particular, illes sense mobilitat exterior i amb taxes de contagi pràcticament nul·les, en conseqüència, l’illa de Formentera a les Illes Balears i les illes La Gomera, El Hierro i La Graciosa a les Canàries anticiparan uns dies, al 4 de maig la seva desescalada, situant-se en la Fase 1.

Fase I (a partir de l’11 de maig) o inicial: terrasses i culte religiós

La província serà la unitat organitzativa per a la reactivació de certes activitats comercials, amb horaris preferents per als més grans de 65 anys, el col·lectiu més vulnerable a la COVID-19.

 • Es permetrà l’obertura del petit comerç, però no dels grans centres comercials, “on són més probables les aglomeracions i s’incrementa més la mobilitat per desplaçar-s’hi”.
 • Obertura de les terrasses, però al 30% de la seva ocupació.
 • Obertura d’hotels i allotjaments turístics, excloses zones comunes i amb determinades restriccions que es plantejaran en una ordre pel Ministeri de Sanitat.
 • En el sector agroalimentari i pesquer es reprendran les activitats que mantenien restriccions.
 • Es permetrà el culte religiós amb un terç de l’ocupació del temple.
 • En l’àmbit esportiu es contempla l’obertura de centres d’alt rendiment amb mesures i higiene i protecció reforçades i si és possible amb torns. Si és possible, es permetrà l’entrenament mitjà en lligues professionals

Fase 2 (a partir del 25 de maig) o intermèdia: 

Moment per a l’EBAU, cinemes i teatres

 • En restauració, s’obrirà espai interior dels locals amb limitació d’aforament a un terç, garanties de separació i només per a servei de taules
 • El curs escolar començarà al setembre, encara que en aquesta fase es recullen excepcions amb tres propòsits: activitats de reforç, garantir que els menors de sis anys puguin acudir si tots dos pares han de treballar presencialment i per celebrar l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (EBAU)
 • Tornarà la caça i la pesca recreatives.
 • S’obriran els cinemes, teatres auditoris i espais similars amb butaca preassignada i amb un terç de la seva capacitat.
 • Seran possibles visites a monuments i equipaments culturals com sales d’exposicions, sales de conferències amb un terç de l’aforament habitual
 • Es podran celebrar espectacles culturals amb menys de 50 persones en llocs tancats amb un terç de l’aforament i a l’aire lliure seran possibles quan congreguin a menys de 400 persones sempre que sigui assegut
 • Els llocs de culte hauran de limitar el seu aforament al 50 per cent

Fase 3 o avançada (a partir del 8 de juny): 

“Nova normalitat”

 • Es permetrà flexibilitzar la mobilitat, però recomanant l’ús de la màscara fora de la llar i sobretot en l’ús del transport públic.
 • En l’àmbit comercial, es limitarà l’aforament al 50 per cent i es fixarà una distància mínima de dos metres
 • En restauració es flexibilitzaran les condicions d’aforament i d’ocupació si bé amb estrictes condicions de separació entre el públic.

En aquesta fase final es permetrà anar a la platja, entre altres qüestions, perquè es recuperarà aquesta “nova normalitat” amb una obertura total de l’activitat, però amb les “condicions especials” de protecció i seguretat a les quals obliga el virus.

Atenció. Les dates concretes i l’evolució real dependran del comportament i el control de la pandèmia, així com de la capacitat per anar superant les diferents fases, en les condicions establertes en el pla. El temps entre cadascuna de les fases tindrà una durada mínima de dues setmanes, que és el període mitjà d’incubació del virus.

Nova pròrroga de l’estat d’alarma

Per dur a terme tot aquest programa de desescalada, Pedro Sánchez ha anunciat que demanarà al Congrés una nova pròrroga de l’estat d’alarma per uns altres 15 dies i que entrarà en vigor quan conclogui l’actual el pròxim 10 de maig. No obstant això, no ha aclarit si sol·licitarà successives pròrrogues fins a finals de juny.

Els anirem informant en pròximes circulars a mesura que s’aprovin mes mesures i normativa sobre aquest tema. 

 

COVID-19. EN CAS D’ACORDAR UNA MORATÒRIA O CONDONACIÓ EN EL PAGAMENT DEL LLOGUER D’UN LOCAL A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19 HAIG D’INGRESSAR L’IVA? SI S’ACORDA UNA REBAIXA, L’IVA A REPERCUTIR ÉS TAMBÉ MENOR?

A conseqüència de les últimes mesures aprovades per la COVID-19 en relació amb els arrendaments de locals per part d’empresaris i autònoms, una de les qüestions que poden donar lloc a confusió o problemàtica és la referent a la incidència fiscal de l’IVA a conseqüència d’operacions com la cancel·lació temporal del contracte de lloguer, l’impagament, reducció, condonació o ajornament de les quotes arrendatàries en locals comercials.

Llegir més

COVID-19. En cas d’acordar una moratòria o condonació en el pagament del lloguer d’un local a conseqüència de la COVID-19 haig d’ingressar l’IVA? Si s’acorda una rebaixa, l’IVA a repercutir és també menor?

A conseqüència de les últimes mesures aprovades per la COVID-19 en relació amb els arrendaments de locals per part d’empresaris i autònoms, una de les qüestions que poden donar lloc a confusió o problemàtica és la referent a la incidència fiscal de l’IVA a conseqüència d’operacions com la cancel·lació temporal del contracte de lloguer, l’impagament, reducció, condonació o ajornament de les quotes arrendatàries en locals comercials.

La crisi econòmica originada per la COVID-19 i la consegüent paralització de moltes activitats està portant a la renegociació dels contractes d’arrendament. Arrendadors i arrendataris estan aconseguint diferents tipus d’acords que, en la seva majoria, consisteixen en:

 • Reduccions o bonificacions de la renda.
 • Períodes de carència o condonació del pagament del lloguer.
 • Moratòries o ajornaments del lloguer.

Sense perjudici dels aspectes purament legals que es deriven d’aquesta mena de renegociacions, resulta d’interès tenir en compte les implicacions tributàries, respecte a les quals havien sorgit certs dubtes, i en concret la incidència de l’IVA en aquestes operacions per la cancel·lació temporal del contracte de lloguer, l’impagament, reducció, condonació o ajornament de les quotes arrendatàries en locals comercials.

L’arrendament com a prestació de serveis

Per analitzar el tractament fiscal aplicable als arrendaments de local, a l’efecte de l’IVA, hem de partir de la base que es consideren com una prestació de serveis de tracte successiu; és a dir, són operacions continuades en les quals s’esdevingui l’IVA en el moment en què sigui exigible la part del preu de cada percepció durant la vigència del contracte.

La base imposable es calcula a partir de l’import pactat com a quota arrendatària.

Rebaixes en l’import de la renda del lloguer

En cas que es redueixin les quotes temporalment, per acord de totes dues parts, l’IVA es reportarà en el moment en què les quotes resultin exigibles sobre la base imposable pactada.

Si s’acorda una reducció de l’import del lloguer, l’Agència Tributària determina que l’IVA serà el 21% de l’import de la nova renda acordada. L’acreditació de l’acord podrà ser efectuada per qualssevol dels mitjans de prova admesos en dret, els quals seran valorats per l’AEAT

Moratòria o condonació en el pagament del lloguer

Si l’arrendador i l’arrendatari acorden la suspensió del contracte de lloguer o una moratòria, suspensió o carència en el pagament de la renda, com pot ser en el cas de tancament temporal del negoci a causa de l’estat d’alarma per la COVID-19, l’Agència Tributària assenyala que no es produirà la meritació de l’IVA durant aquesta suspensió, moratòria o carència. L’acreditació d’aquest acord podrà ser efectuada per qualssevol dels mitjans de prova admesos en dret, que seran valorats per l’AEAT.

Atenció. És convenient que s’acordi entre les parts amb claredat l’exigibilitat de les quotes per poder determinar i poder defensar l’absència de meritació de les quotes de l’IVA durant aquest període. Seria aconsellable que es presenti el document formalitzat per les parts, juntament amb el model 600 d’autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials. D’aquesta forma l’acord quedaria “segellat” per l’administració tributària autonòmica, pràcticament com si es tractés un document públic.

Impagament de les quotes arrendatàries sense acord

En aquest cas, entenem que s’aplicaria la norma vigent abans de la situació de la COVID-19, això és, l’impagament no evita ni l’existència del fet imposable ni de la meritació de l’impost, per la qual cosa l’arrendador hauria de liquidar l’IVA davant l’Administració Tributària, disposant dels mecanismes establerts per la norma per a la recuperació de quotes d’IVA impagades i recollides en l’article 80 de la LIVA.

Ajornament/fraccionament de les quotes d’arrendament

Tant l’ajornament com el fraccionament en el pagament de les quotes, fins i tot en el cas que existeixi un acord entre les parts, pot suposar que l’Administració consideri que s’ha reportat l’IVA sobre el total de la base imposable estipulada en el contracte inicial.

Ens reafirmem en l’assenyalat amb anterioritat per al cas de rebaixa en les quotes d’arrendament, és a dir, la necessitat d’acordar per escrit els condicionants per defensar l’absència d’exigibilitat i, en conseqüència, de la meritació de l’impost.

COVID-19. INSTRUCCIONS PER A LA CONFECCIÓ DEL FORMULARI DE SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS DELS MODELS 131, 303 I 202 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

La utilització del formulari és voluntària i és vàlida per sol·licitar la rectificació de les autoliquidacions dels models 131, 303 i 202 del primer trimestre del 2020, que s’hagin presentat sense aplicar les mesures previstes en el Reial decret llei 15/2020, és a dir canvi d’opció de la modalitat de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats, renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 de l’IRPF i/o règim especial simplificat de l’IVA i reducció dels dies d’activitat per al càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat de l’IVA a conseqüència de l’estat d’alarma, per al període impositiu 2020. El formulari i la possibilitat de presentar una segona autoliquidació només estaran disponibles fins al 20 de maig de 2020. No obstant això, perquè resulti possible l’anul·lació de la domiciliació de la primera autoliquidació, el formulari i la segona autoliquidació s’hauran de presentar com a molt tard el 15 de maig de 2020.

Llegir més

COVID-19. Instruccions per a la confecció del formulari de sol·licitud de rectificació d’autoliquidacions dels models 131, 303 i 202 del primer trimestre del 2020.

La utilització del formulari és voluntària i és vàlida per sol·licitar la rectificació de les autoliquidacions dels models 131, 303 i 202 del primer trimestre del 2020, que s’hagin presentat sense aplicar les mesures previstes en el Reial decret llei 15/2020, és a dir canvi d’opció de la modalitat de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats, renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 de l’IRPF i/o règim especial simplificat de l’IVA i reducció dels dies d’activitat per al càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat de l’IVA a conseqüència de l’estat d’alarma, per al període impositiu 2020. El formulari i la possibilitat de presentar una segona autoliquidació només estaran disponibles fins al 20 de maig de 2020. No obstant això, perquè resulti possible l’anul·lació de la domiciliació de la primera autoliquidació, el formulari i la segona autoliquidació s’hauran de presentar com a molt tard el 15 de maig de 2020.

L’informem que a la pàgina web de l’AEAT s’ha publicat les Instruccions per a la confecció del formulari GZ281 de sol·licitud de rectificació d’autoliquidació per a l’aplicació de les mesures aprovades pel Reial decret llei 15/2020, en concret:

 • Canvi d’opció de la modalitat de pagaments fraccionats prevista en l’article 40.3 de la Llei de l’impost sobre societats (model 202).
 • Renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 de l’IRPF i/o règim especial simplificat de l’IVA (model 130 i/o 303). Recordi que la renúncia a un d’aquests règims suposa la renúncia a l’altre.
 • Reducció dels dies d’activitat per al càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat de l’IVA a conseqüència de l’estat d’alarma, per al període impositiu 2020 (model 131 i/o 303).

Com ja l’hem estat informant anteriorment, aquells contribuents que hagin presentat les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats o IVA amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril (és a dir, el 23 d’abril de 2020), de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, l’AEAT ha implementat un senzill sistema per facilitar l’aplicació de les mesures previstes en els articles 9, 10 i 11 d’aquest Reial decret llei.

Es tracta d’un sistema d’ús voluntari per al contribuent, que, davant l’alternativa de presentar una sol·licitud no subjecta a model o de presentar una autoliquidació sense indicació expressa de la seva finalitat, ofereix l’avantatge de què es tracta d’un sistema específicament dissenyat per oferir a aquests contribuents les màximes garanties possibles de rapidesa en la gestió de les seves sol·licituds.

Per a la tramitació del formulari és imprescindible, a més que apareguin correctament emplenats tots els seus apartats, QUE ES PRESENTI UNA SEGONA AUTOLIQUIDACIÓ, AMB UN CONTINGUT AJUSTAT A LA MESURA QUE DECIDEIXI APLICAR, emplenant el model que correspongui.

A conseqüència de la presentació del formulari i de la segona autoliquidació s’anul·laran tots els efectes derivats de les autoliquidacions inicialment presentades (domiciliacions de pagament, sol·licituds d’ajornament/fraccionament o de compensació, etc.) i s’acordaran les devolucions que procedeixin en cada cas.

No obstant això, perquè resulti possible l’anul·lació de la domiciliació de la primera autoliquidació, el formulari i la segona autoliquidació s’hauran de presentar com a molt tard el 15 de maig de 2020.

Les mesures que es poden aplicar en la segona autoliquidació són:

 • Canvi d’opció de la modalitat de pagaments fraccionats. Model 202.
 • Renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 de l’IRPF i/o règim especial simplificat de l’IVA. Model 130 i/o 303.
 • Reducció dels dies d’activitat per al càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la quota trimestral del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit a conseqüència de l’estat d’alarma, per al període impositiu 2020. Model 131 i/o 303.

El formulari i la possibilitat de presentar una segona autoliquidació només estaran disponibles fins al 20 de maig de 2020, coincidint amb l’últim dia de l’extensió del termini per a la presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions de l’article únic del Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril. No obstant això, es recorda novament que perquè resulti possible l’anul·lació de la domiciliació de la primera autoliquidació la presentació del formulari i de la segona autoliquidació s’han de produir com a molt tard el 15 de maig de 2020.

A més, recordem que la domiciliació bancària de la segona autoliquidació es podrà realitzar fins al 15 de maig de 2020, inclusivament.

El formulari s’haurà de presentar per INTERNET, utilitzant el tràmit disponible en el portal de l’AEAT, en el qual podrà emplenar directament totes les dades necessàries i efectuar la seva presentació a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, mitjançant Cl@ve pin o certificat electrònic.

INSTRUCCIONS PER A L’EMPLENAMENT DELS DIFERENTS APARTATS:

INTERESSAT:

S’emplenarà amb les dades identificatives del titular de l’autoliquidació que sol·licita la rectificació.

REPRESENTANT:

Només s’emplenarà en el cas que l’interessat actuï per mitjà de representant.

DADES ADDICIONALS:

Haurà d’identificar a través del número de justificant les autoliquidacions que seran objecte de rectificació a conseqüència de les mesures del  Reial decret llei 15/2020.

El número de justificant està compost per 13 dígits i el pot trobar en la primera pàgina del PDF generat en la presentació (caràtula anterior al model), o bé dins del model en la part superior dreta de la primera pàgina.

Exemple:

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/Rectificaciones_pagos/Ejemplo.jpg

DADES DE LA DEVOLUCIÓ

Haurà d’indicar el codi IBAN d’un compte bancari, juntament amb el codi SWIFT per al cas de compte obert a l’estranger, en el qual desitgi que se li efectuïn possibles devolucions.

COVID-19. LA SEGURETAT SOCIAL APROVA UNA MORATÒRIA DE COTITZACIONS SOCIALS PER A 12 SECTORS ECONÒMICS (PERRUQUERIES, FLEQUES, FUSTERIES O LAMPISTERIES, ENTRE ALTRES NEGOCIS) QUE LA SEVA ACTIVITAT NO ES TROBI SUSPESA EN OCASIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA

Al BOE del dia 28 d’abril s’ha publicat l’Ordre ISM/371/2020, per la qual es determinen les activitats econòmiques que es podran acollir a la moratòria en les cotitzacions a la Seguretat Social, d’acord amb la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE-2019), i s’ha establert que tant els empresaris com els treballadors per compte propi poden sol·licitar-la per un període de 6 mesos, sense interès, per a l’abonament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta quan el període de meritació estigui comprès entre els mesos d’abril i de juny del 2020, així com per al pagament de les quotes dels treballadors per compte propi el període de meritació de les quals estigui comprès entre els mesos de maig i juliol del 2020. Li ho expliquem…

Llegir més

COVID-19. La Seguretat Social aprova una moratòria de cotitzacions socials per a 12 sectors econòmics (perruqueries, fleques, fusteries o lampisteries, entre altres negocis) que la seva activitat no es trobi suspesa en ocasió de l’estat d’alarma

Al BOE del dia 28 d’abril s’ha publicat l’Ordre ISM/371/2020, per la qual es determinen les activitats econòmiques que es podran acollir a la moratòria en les cotitzacions a la Seguretat Social, d’acord amb la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE-2019), i s’ha establert que tant els empresaris com els treballadors per compte propi poden sol·licitar-la per un període de 6 mesos, sense interès, per a l’abonament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta quan el període de meritació estigui comprès entre els mesos d’abril i de juny del 2020, així com per al pagament de les quotes dels treballadors per compte propi el període de meritació de les quals estigui comprès entre els mesos de maig i juliol del 2020. Li ho expliquem…

L’informem que al BOE del dia 28 d’abril s’ha publicat l’Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril (BOE de 28 d’abril), amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació, per la qual es determinen les activitats econòmiques que es podran acollir a la moratòria en les cotitzacions a la Seguretat Social, d’acord amb la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE-2019), i s’ha establert que tant els empresaris com els treballadors per compte propi la poden sol·licitar per un període de 6 mesos, sense interès, per l’abonament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta quan el període de meritació estigui comprès entre els mesos d’abril i de juny del 2020, així com per al pagament de les quotes dels treballadors per compte propi el període de meritació de les quals estigui comprès entre els mesos de maig i juliol del 2020.

Cal recordar que l’article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, estableix que s’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant Ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.

Des de l’entrada en vigor del citat RDL 11/2020, empreses i autònoms han esperat la publicació de la normativa de desenvolupament dels requisits i condicions de la sol·licitud de moratòria de cotitzacions a la Seguretat Social.

En aquest sentit, l’Ordre ISM/371/2020, determina que la moratòria resultarà d’aplicació a les empreses i als treballadors per compte propi l’activitat econòmica dels quals, d’entre les que no es trobin suspeses en ocasió de l’estat d’alarma, estigui inclosa en els següents codis de la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE-2009).

Codi CNAE 2009

Descripció activitat

119

Altres cultius no perennes

129

Altres cultius perennes

1812

Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

2512

Fabricació de fusteria metàl·lica

4322

Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat

4332

Instal·lació de fusteria

4711

Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentosos, begudes i tabac

4719

Altre comerç al detall en establiments no especialitzats

4724

Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

7311

Agències de publicitat

8623

Activitats odontològiques

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

IMPORTANT:

 • La moratòria permetrà als autònoms i empreses que la seva activitat es correspongui amb aquests codis de la CNAE sol·licitar la suspensió de les quotes empresarials dels seus treballadors durant un termini de sis mesos sense cap mena d’interès. Si se’ls concedeix la moratòria, els pagaments que havien de realitzar al maig s’ingressaran al novembre i així successivament amb la resta de mensualitats.
 • Les empreses han de sol·licitar aquesta moratòria entre l’1 i 10 del mes en què haurien d’afrontar el pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del sistema RED. En el cas dels treballadors autònoms que no tinguin autoritzat RED, podran utilitzar el servei de la seu electrònica de la Seguretat Social.
 • Els autònoms i empreses l’activitat dels quals no es trobi entre les indicades, tenen la possibilitat de sol·licitar un ajornament de les cotitzacions socials amb un tipus d’interès del 0,5% set vegades inferior a l’habitual per als pagaments que havien de realitzar en els mesos d’abril, maig i juny.

COVID-19. ELS CENTRES DE RECONEIXEMENT DEIXEN DE TENIR LA CONSIDERACIÓ DE SERVEI ESSENCIAL

A conseqüència de les diferents modificacions operades amb vista a possibilitar la pròrroga de la vigència dels diferents permisos i llicències (armes, conducció, etc.), condicionats a l’emissió prèvia del corresponent informe d’aptitud psicofísica, es publica la Resolució de 24 d’abril de 2020, que exclou els centres de reconeixement de la llista de proveïdors d’assistència sanitària que tenen la consideració de servei essencial.

Llegir més

COVID-19. Els centres de reconeixement deixen de tenir la consideració de servei essencial

A conseqüència de les diferents modificacions operades amb vista a possibilitar la pròrroga de la vigència dels diferents permisos i llicències (armes, conducció, etc.), condicionats a l’emissió prèvia del corresponent informe d’aptitud psicofísica, es publica la Resolució de 24 d’abril de 2020, que exclou els centres de reconeixement de la llista de proveïdors d’assistència sanitària que tenen la consideració de servei essencial.

L’informem que al BOE del dia 28 d’abril, s’ha publicat la Resolució de 24 d’abril de 2020, de la Secretaria General de Sanitat, per la qual es modifica l’Annex de l’Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la qual s’estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris, que va entrar en vigor el dia 28 d’abril, i que exclou els centres de reconeixement de la llista de proveïdors d’assistència sanitària que tenen la consideració de servei essencial.

Cal recordar que mitjançant l’Ordre SND/310/2020, de 31 de març, va tenir lloc la identificació com a serveis essencials d’un conjunt de centres, serveis i establiments sanitaris als efectes previstos en el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 i en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

A conseqüència de les diferents modificacions operades amb vista a possibilitar la pròrroga de la vigència dels diferents permisos i llicències (armes, conducció, etc.), condicionats a l’emissió prèvia del corresponent informe d’aptitud psicofísica, aquesta Resolució de 24 d’abril de 2020 modifica l’Annex de l’esmentada Ordre SND/310/2020, i exclou els centres de reconeixement de la llista de proveïdors d’assistència sanitària que tenen la consideració de servei essencial.

COVID-19. ELS CONTROLS A LES FRONTERES INTERIORS TERRESTRES ES PRORROGUEN FINS AL 10 DE MAIG

S’ha publicat al BOE del dia 25 d’abril, l’Orde INT/368/2020, per la qual es prorroguen els controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres des de les 00.00 hores del 26 d’abril de 2020 fins a les 00.00 hores del 10 de maig de 2020.

Llegir més

COVID-19. Els controls a les fronteres interiors terrestres es prorroguen fins al 10 de maig

S’ha publicat al BOE del dia 25 d’abril, l’Orde INT/368/2020, per la qual es prorroguen els controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres des de les 00.00 hores del 26 d’abril de 2020 fins a les 00.00 hores del 10 de maig de 2020.

L’informem que al BOE del dia 25 d’abril s’ha publicat l’Orde INT/368/2020, per la qual es restableixen els controls a les fronteres interiors terrestres.

Amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mitjançant l’Orde INT/239/2020, de 16 de març es van restablir aquests controls com a mesura complementària a les restriccions a la mobilitat dins del territori espanyol imposades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquesta mesura es va adoptar en virtut de l’article 28 del Reglament (UE) 2016/399, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, pel qual s’estableix un Codi de normes de la Unió per al creuament de persones per les fronteres (Codi de fronteres Schengen), amb la màxima durada permesa, de deu dies.

Mitjançant les Ordres INT/283/2020 i INT/335/2020, de 25 de març i 10 d’abril, respectivament, es van prorrogar els controls a les fronteres interiors terrestres fins al 25 d’abril de 2020, inclusivament.

L’evolució de la crisi sanitària continua requerint la prolongació en el temps de les mesures adoptades a fi de limitar la incidència de la malaltia. Per això es fa també necessari prorrogar els controls a les fronteres interiors terrestres fins al 9 de maig de 2020, segons permet l’article 28.3 del Codi de fronteres Schengen. Aquesta mesura es considera proporcionada a la gravetat de la situació i congruent amb el restabliment de controls a les fronteres interiors adoptat per la majoria d’Estats membres de la Unió Europea, entre ells França i Portugal, amb els quals Espanya comparteix les dues fronteres terrestres interiors afectades.

Doncs bé, a conseqüència de la tercera pròrroga de l’estat d’alarma, l’Ordre INT/368/2020 prorroga els controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres des de les 00.00 hores del 26 d’abril de 2020 fins a les 00.00 hores del 10 de maig de 2020.

Recordi’s que aquestes restriccions no s’apliquen a l’entrada en el territori nacional per via terrestre de:

 • Ciutadans espanyols.
 • Residents a Espanya.
 • Residents en altres Estats membres o Estats associats Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència.
 • Treballadors transfronterers.
 • Professionals sanitaris o de la cura de gent gran que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral.
 • Transport de mercaderies.
 • Personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a l’acompliment de les seves funcions oficials.
 • Persones que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat.