A partir del 21 de desembre entraran en vigor mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal. Els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener es permetran fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula. Per la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins a la 01.00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. Per la Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials estenguin l’horari d’obertura fins a les 22.00 h.

Llegir més

COVID-19. CATALUNYA. Mesures especials per Nadal

A partir del 21 de desembre entraran en vigor mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal. Els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener es permetran fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula. Per la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins a la 01.00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. Per la Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials estenguin l’horari d’obertura fins a les 22.00 h.

L’informem que a partir del 21 de desembre entraran en vigor les mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal com a conseqüència de la COVID-19.

Li ho expliquem a continuació. 

1. Pautes per a les trobades i reunions

1.1 Bombolles de convivència i nombre màxim de persones

Es recomana que les trobades comportin el nombre més reduït de persones possible. No obstant això, les trobades i reunions es limitaran al nombre màxim de 10 persones.

A part del nombre màxim de persones, es recomana que a les reunions socials no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). A més, es recomana que, per a totes les celebracions de Nadal, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim de dues bombolles de convivència, sempre les mateixes. Per tant, en les reunions socials no haurien de coincidir simultàniament més de dues bombolles de convivència i cada bombolla de convivència no s’hauria d’ajuntar, al llarg de tot el període de Nadal, amb més de dues bombolles de convivència. Així doncs, cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla de Nadal”.

Es recomana que la bombolla de Nadal estigui formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte pròxim, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans, amics que visquin a prop del domicili. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.

1.2 Pautes de seguretat

 • S’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de màscara, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte.
 • Es recomana que les reunions i trobades es realitzin a l’aire lliure sempre que sigui possible i que en el cas de trobades en espais tancats es garanteixi una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant i després de la trobada (mantenir obertes les finestres o amb captació d’aire exterior amb sistemes de climatització).
 • Està prohibit el consum d’aliments o begudes a les trobades a l’espai públic.
 • No es permet fumar a menys de 2 metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència.
 • A les trobades cal fer ús constant de la màscara mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans.
 • No aixecar-se tots de cop per a ajudar a la cuina o en altres tasques. Fer torns.
 • No cridar per  parlar, per exemple amb persones que estiguin lluny a la taula, ja que això afavoreix el contagi.
 • A la taula cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret. Cal evitar que hi hagi molta gent en espais petits tancats (com a les cuines). I s’ha d’evitar  compartir estris, com ara gots, coberts o tovallons.
 • Cal extremar la higiene en l’ús dels lavabos i accedir-hi individualment, tret que una persona necessiti assistència. També cal afavorir la seva ventilació.
 • És convenient limitar la durada de les reunions.
 • Les persones amb símptomes, diagnosticades o contactes de positius de COVID-19 no poden assistir a trobades o reunions i s’han de quedar al seu domicili complint les mesures d’aïllament.

1.3 Preparació de les trobades

Es recomana que hi hagi una preparació de les trobades extremant les mesures preventives els 7 dies anteriors a la trobada.

Això implica que tots els integrants de la bombolla de Nadal, minimitzin les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència.

És especialment important en cas de preveure trobades amb persones de grups de risc o especialment vulnerables com són persones grans, amb malalties cròniques o altres.

2. Trobades amb persones residents en residències

 • Les residències facilitaran les visites als residents i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i així ho estableixi el Departament de Salut per a cada cas concret.
 • Així mateix, es permetrà la sortida dels residents per a trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i el 1, 5 i 6 de gener.
 • També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes en el protocol sectorial).
 • No podran sortir els residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticats o que siguin contacte d’un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions.
 • Els qui realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.
 • S’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de màscara i ventilació.

3. Confinament nocturn

 • Per la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any es flexibilitzarà el confinament nocturn que s’iniciarà a les 01.30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament.
 • Per a la Nit de Reis el confinament nocturn s’ajorna fins a les  00.00 h perquè la gent pugui fer ús de l’horari de compres fins a les 22 h.
 • Resta de dies: confinament nocturn de les 22.00 h a les 06.00 h.

4. Restauració

 • Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i el dia 1 de gener es permetrà fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula.
 • Per la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins a la 01.00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament.
 • Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment i és necessari reforçar la ventilació dels establiments.
 • Es recomana evitar música elevada que afavoreixi que els clients hagin de cridar (generació de més aerosols).
 • L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

5. Comerç

 • Per la Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials estenguin l’horari d’obertura fins a les 22.00 h.
 • Es recomana que l’activitat comercial es realitzi amb els desplaçaments mínims, a prop del domicili, i en grups petits per evitar aglomeracions i interaccions socials, especialment en el cas d’espais tancats i d’espais on habitualment hi ha alta afluència.
 • El temps de permanència a l’interior també s’ha de minimitzar.
 • Cal avançar les compres o evitar realitzar-les físicament (compres en línia) en els períodes on habitualment hi ha més activitat per evitar aglomeracions.
 • Practiqui la higiene de mans abans i després d’accedir als comerços. Eviti tocar superfícies innecessàriament.
 • Les fires – mercat de Nadal- només es podran desenvolupar garantint que es fan en espais perimetrats i amb control d’accessos per garantir la superfície de 2,5 m² per persones i evitar les aglomeracions i amb el compliment dels aforaments màxims.

6. Actes massius de cultura popular, esportius i altres

 • Cal evitar sempre fer grans esdeveniments. Tota l’activitat de cultura popular s’ha de realitzar de forma adaptada: només es podrà desenvolupar en espais perimetrats amb control d’accessos per evitar les aglomeracions i registre previ.
 • Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l’aire lliure.
 • En el cas d’activitats amb mobilitat o d’activitats en espais tancats hi haurà la preassignació de seients.
 • No es permeten els parcs de Nadal o similars. Si amb caràcter puntual es desenvolupen tallers infantils o altres activitats similars, s’han de fer sense contacte físic i respectant el nombre màxim de persones per grup i sense interacció entre grups.
 • L’organització i desenvolupament de proves esportives que no siguin competicions oficials queda condicionada a garantir que el nombre màxim de participants que es poden trobar al mateix temps és el mateix que correspon al nombre de persones per reunions, és a dir, deu persones en el cas d’arribar al tram 3 del pla d’obertura progressiva, i que evita el contacte entre aquests grups i es garanteix que no hi ha assistència de públic.

7. Actes de culte

Es recomana que l’assistència als centres de culte es realitzi en l’àmbit de proximitat i sempre que sigui possible a través de mitjans telemàtics. Es mantindran les limitacions d’aforaments que siguin vigents.

8. Transport

El transport mantindrà una freqüència elevada als dies i períodes de més mobilitat.

 

 

COVID-19. APROVADES MESURES COMUNES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE NADAL

El Govern i les autonomies van acordar el passat dia 2 de desembre al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) de limitar l’entrada i sortida de les comunitats entre el 23 de desembre i el 6 de gener, excepte per motius familiars o causes justificades com ara laborals o de visites al metge. El toc de queda a la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any serà a partir de la 01.30 h i les reunions de màxim 10 persones (nens inclosos). Respecte a l’hostaleria, el pla de Sanitat assenyala que seguiran amb les mateixes normes d’aforament i prevenció, així com amb la resta de restriccions vigents en cada comunitat autònoma.

Llegir més

COVID-19. Aprovades mesures comunes per a la celebració de les festes de Nadal

El Govern i les autonomies van acordar el passat dia 2 de desembre al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) de limitar l’entrada i sortida de les comunitats entre el 23 de desembre i el 6 de gener, excepte per motius familiars o causes justificades com ara laborals o de visites al metge. El toc de queda a la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any serà a partir de la 01.30 h i les reunions de màxim 10 persones (nens inclosos). Respecte a l’hostaleria, el pla de Sanitat assenyala que seguiran amb les mateixes normes d’aforament i prevenció, així com amb la resta de restriccions vigents en cada comunitat autònoma.

L’informem que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha acordat amb les comunitats autònomes un conjunt de mesures comunes per a la celebració de les festes de Nadal. El document de referència assenyala que aquestes recomanacions requereixen una labor de coordinació entre tots els nivells, nacional, autonòmic i local i treballar conjuntament amb els municipis i les organitzacions de comerciants, agents socials, culturals i esportius.

Les mesures es plantegen en un escenari en el qual la situació epidemiològica té una tendència descendent però amb situacions diferents a cada CCAA i, per tant, podran estar subjectes a restriccions que poden variar depenent de la seva evolució epidemiològica, d’acord amb el que s’estableix en el document d’Actuacions de Resposta Coordinada per al control de la transmissió de la COVID-19 i la normativa desenvolupada a cada comunitat autònoma.

Entrada i sortida de les CCAA i ciutats autònomes

L’acord assenyala que entre el 23 de desembre i el 6 de gener les CCAA i ciutats autònomes faran efectiva la limitació de l’entrada i sortida prevista en l’article 6.1 del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius previstos, així com per acudir als llocs de residència habitual de familiars o afins.

No obstant això, a la vista de l’evolució de la situació epidemiològica, les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d’autonomia podran establir que aquesta última excepció únicament resulti aplicable en dies determinats.

A més, cal destacar que el que es preveu en aquest apartat no serà aplicable a Canàries ni Balears a causa de les característiques pròpies de la insularitat. En aquests territoris es disposaran de les mesures que resultin oportunes.

Trobades amb familiars i afins

Respecte a les trobades familiars o amb afins per celebrar els àpats de Nadal dels dies 24, 25 i 31 de desembre i 1 de gener s’indica que no s’ha de superar el nombre màxim de 10 persones, tret que es tracti de convivents.

En tot cas, es recomana que pertanyin al mateix grup de convivència. A més, s’haurà de tenir especial precaució i compte amb les persones en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, es recomana als estudiants que tornen a casa per les vacances que limitin les interaccions socials i extremin les mesures de prevenció els 10 dies abans. A més, hauran d’atenir-se a les mesures preventives aplicables a cada comunitat i ciutat autònoma. I, un cop a casa, han de limitar els contactes, respectar la seva bombolla de convivència i interactuar sobretot a l’aire lliure, en lloc de l’interior.

Mobilitat nocturna i esdeveniments nadalencs

Quant a la mobilitat nocturna a les nits del 24 al 25 de desembre i del 31 de desembre al 1 de gener les comunitats i ciutats autònomes faran efectiva la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn prevista en l’article 5 del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, i podran determinar que l’hora de començament d’aquesta limitació comenci, com a molt tard a les 1.30 hores i únicament per permetre el retorn al domicili. L’acord subratlla que en cap cas s’utilitzarà aquesta ampliació horària per desplaçar-se a trobades socials.

Respecte als esdeveniments nadalencs, organitzats entre el 23 de desembre i el 6 de gener, les comunitats i ciutats autònomes no permetran la celebració d’esdeveniments presencials a elevada afluència de públic, tret que es garanteixi el compliment del que s’estableix al document de “Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de la nova normalitat per la COVID-19 a Espanya”.

Així mateix, es recomanen celebracions que puguin garantir el compliment de les normes d’higiene i prevenció, com ara cavalcades estàtiques en llocs on es pugui controlar l’accés, campanades virtuals o retransmissions d’esdeveniments nadalencs per televisió o altres opcions telemàtiques.

De manera general, serà l’autoritat sanitària la que haurà d’avaluar els riscos de transmissió de SARS-CoV-2 associats a esdeveniments o activitats multitudinàries, preveient l’adopció de mesures oportunes per reduir el risc.

Hostaleria i via pública

Els establiments d’hostaleria seguiran les normes d’aforament i prevenció, així com la resta de restriccions vigents a cada comunitat i ciutat autònoma. En particular, a l’interior, s’especifica que es garantirà una adequada ventilació natural o mecànica. Es recomana també reforçar el missatge de fer ús de la màscara quan no s’estigui menjant ni bevent i evitar menjar del mateix plat.

En coordinació amb les entitats locals, es recomana, en tot cas, afavorir un l’ús de la via pública a l’aire lliure de manera que hi hagi més espais disponibles per a la ciutadania, així com per a la realització d’esdeveniments culturals, activitats per a la infància o per a l’hostaleria i el comerç, respectant sempre el que es disposa anteriorment en relació amb la celebració d’esdeveniments nadalencs amb elevada afluència de públic.

Cal destacar que es prohibeix menjar i beure a la via pública a excepció dels espais condicionats per a això.

Esdeveniments esportius i culturals

El document especifica que no es podran celebrar grans esdeveniments esportius i, en el seu lloc, es recomanen modalitats de participació virtual. I, les activitats nadalenques tradicionals que se celebrin en cinemes, teatres, auditoris, carpes de circ o similar es realitzaran respectant l’aforament previst a la comunitat o ciutat autònoma corresponent.

Quan sigui possible, les activitats es duran a terme a l’aire lliure i sempre garantint que es compleix la distància de seguretat per minimitzar el contacte entre els assistents.

Celebracions religioses

Per la seva part les cerimònies religioses en espais tancats seguiran les normes d’aforament establertes a cada comunitat i ciutat autònoma. Es recomana evitar els cants i usar música gravada. Així mateix, s’hauran d’evitar les mostres físiques de devoció o tradició (petons, contacte sobre imatges, escultures, etc.) substituint-les per d’altres que no comportin risc sanitari.

La celebració d’esdeveniments religiosos, com ara la Missa del Gall, no serà obstacle per al compliment de la regulació relativa a la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn. Per això, es recomana oferir com a alternativa serveis telemàtics o per televisió.

Comerç i transport

Quant a les compres es recomana a la població que les organitzi amb antelació per evitar les grans aglomeracions en carrers i centres comercials. A més, els comerços i carrers comercials respectaran l’aforament previst a la comunitat o ciutat autònoma corresponent, i s’assegurarà el manteniment de la distància interpersonal de seguretat.

Durant el període de Nadal, es trasllada a les administracions competents la conveniència d’augmentar la freqüència d’horaris del transport públic per evitar les aglomeracions, garantint una adequada ventilació i el compliment de les mesures de prevenció, que inclouen no menjar i fer un ús correcte de la màscara. No obstant això, sempre que sigui possible, els desplaçaments és millor que es facin en transport a l’aire lliure.

Centres residencials sociosanitaris

En l’apartat en el qual s’aborden els centres residencials sociosanitaris es recomana que, en aquells casos en què els residents realitzin una sortida més prolongada amb motiu de les celebracions de Nadal, que quedin restringides a un únic domicili i es mantingui una bombolla de convivència estable.

Al seu reingrés s’aconsella la realització d’una prova de diagnòstic d’infecció activa i els dies posteriors s’extremaran les mesures de vigilància i prevenció.

Coordinació amb els municipis

Finalment, es recomana establir una coordinació efectiva amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i les Federacions Regionals de Municipis. L’objectiu, informar de la situació epidemiològica i acordar mesures que s’implementin en els municipis i que possibilitin el gaudi d’unes celebracions de Nadal diferents per part de la ciutadania, amb activitats a l’aire lliure, i complint les mesures de prevenció i de limitació d’agrupacions de persones que siguin aplicables.