COVID-19. CATALUNYA. NOVES MESURES RESTRICTIVES PER FRENAR LA PANDÈMIA DES DEL DIA 7 DE GENER DE 2021

A causa de l’empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya, s’ha publicat al DOGC del dia 5 de gener la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia al territori de Catalunya. Les noves mesures aprovades entren en vigor el dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies. Entre altres mesures, es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, i se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç al detall de més de 400 metres quadrats, i els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar l’afluència més gran que es dóna en cap de setmana. Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat. S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

Llegir més

COVID-19. Catalunya. Noves mesures restrictives per frenar la pandèmia des del dia 7 de gener de 2021

A causa de l’empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya, s’ha publicat al DOGC del dia 5 de gener la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia al territori de Catalunya. Les noves mesures aprovades entren en vigor el dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies. Entre altres mesures, es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, i se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç al detall de més de 400 metres quadrats, i els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar l’afluència més gran que es dóna en cap de setmana. Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat. S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

L’informem que al DOGC del 5 de gener de 2021 s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, del 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia al territori de Catalunya.

Les noves mesures aprovades entren en vigor el dijous dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies. No obstant això, com sempre, seran avaluades contínuament.

Aquestes són les principals novetats: 

Mobilitat limitada al municipi tota la setmana

 • Es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, si bé es permet la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.
 • Se suspèn l’autorització de desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en tots dos territoris.

Trobades familiars

 • Les trobades familiars i/o socials no poden superar les sis persones, tret que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència.
 • Es recomana que les trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, es limitin tant com es pugui i, en tot cas, fonamentalment a les visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Comerç detallista: de dilluns a divendres

 • Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç detallista de més de 400 metres quadrats, i els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.
 • Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar l’augment d’afluència que es dóna en cap de setmana.
 • Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat.
 • S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

Horaris comercials

 • L’horari d’obertura al públic en cap cas podrà superar la franja entre les 6 i les 21 h, en general; no obstant això, sí que podrà arribar fins a les 22 h en cas d’activitats culturals i per a la recollida en l’establiment en els serveis de restauració, i fins a les 23 h per a serveis de restauració a domicili.

Equipaments esportius

 • Tancament dels situats en espais tancats, a excepció de les piscines, l’ús de les quals se sotmet també a condicions especials de control.

Oci infantil i juvenil

 • També se suspenen les activitats de l’oci infantil i juvenil.
 • Se suspèn majoritàriament el desenvolupament de les activitats extraescolars, que es limiten a aquelles que es realitzin al centre escolar i en el qual participin exclusivament alumnes del grup bombolla definit per l’activitat lectiva.

Cultura popular i competicions esportives

 • Se suspenen les activitats de cultura popular i tradicional, incloses les de caràcter esportiu.
 • S’ajornen les competicions esportives, a excepció de les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense públic.
 

COVID-19. CATALUNYA. NOUS AJUTS PER AL COMERÇ, L’ESPORT, L’EDUCACIÓ EN L’OCI I LA CULTURA

El Govern de la Generalitat activarà en els pròxims dies un nou paquet d’ajuts directes dirigit als sectors més afectats per les noves mesures d’atur social que s’han aprovat per contenir l’avanç de la COVID-19. Són ajuts directes per valor de 36 milions d’euros que es destinaran als sectors del comerç, l’educació en l’oci, l’esport i la cultura.

Llegir més

COVID-19. Catalunya. Nous ajuts per al comerç, l’esport, l’educació en l’oci i la cultura

El Govern de la Generalitat activarà en els pròxims dies un nou paquet d’ajuts directes dirigit als sectors més afectats per les noves mesures d’atur social que s’han aprovat per contenir l’avanç de la COVID-19. Són ajuts directes per valor de 36 milions d’euros que es destinaran als sectors del comerç, l’educació en l’oci, l’esport i la cultura.

L’informem que el Govern de la Generalitat activarà en els pròxims dies un nou paquet d’ajuts directes dirigit als sectors més afectats per les noves mesures d’atur social que s’han aprovat per contenir l’avanç de la COVID-19. Són ajuts directes per valor de 36 milions d’euros que es destinaran als sectors del comerç, l’educació en l’oci, l’esport i la cultura.

Comerç

Es posarà en marxa un ajut específic destinat a establiments de comerç al detall de més de 400 metres quadrats i en els locals situats en centres, galeries i recintes comercials. Consistiran en una aportació única de 2.500 euros per establiment. Es tramitaran a través del Departament d’Empresa i Coneixement, amb una dotació de 10 M €.

Educació en el temps lliure

Es destinaran 6 M € a finançar ajuts per a centres recreatius, instal·lacions i entitats especialitzades, que es gestionaran a través del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies.

Esport

S’invertiran 15 M € addicionals per complementar la línia d’ajuts de 20 M € que va activar el Departament de la Presidència en l’últim trimestre del 2020. Es preveu que puguin accedir tots aquells equipaments que estiguin afectats per les noves restriccions.

Cultura

Es reforçaran amb 5 M € addicionals les línies d’ajut que gestiona actualment el Departament de Cultura per afrontar l’impacte de la pandèmia.

Els mantindrem informats sobre la gestió d’aquests ajuts en el moment que es formalitzi pel Govern i s’activin en els pròxims dies.

NOVETATS BREXIT: DEVOLUCIÓ DE L’IVA A EMPRESARIS O PROFESSIONALS ESTABLERTS AL REGNE UNIT I DECLARACIONS DUANERES A PRESENTAR EN ELS MOVIMENTS DE MERCADERIES ENTRE TOTS DOS TERRITORIS

S’ha publicat la Resolució del 4 de gener de 2021 de la DGT que resol l’existència de reciprocitat de tracte per a la devolució de l’IVA als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, i la Nota Informativa 39/2020 del Departament de Duanes i Impostos Especials, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització de les declaracions duaneres en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris.

Llegir més

Novetats Brexit: devolució de l’IVA a empresaris o professionals establerts al Regne Unit i declaracions duaneres a presentar en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris

S’ha publicat la Resolució del 4 de gener de 2021 de la DGT que resol l’existència de reciprocitat de tracte per a la devolució de l’IVA als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, i la Nota Informativa 39/2020 del Departament de Duanes i Impostos Especials, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització de les declaracions duaneres en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris.

Si bé la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit) es va produir l’1 de febrer de 2020, des d’aquell moment va estar en vigor l’Acord de Retirada, el qual regulava una sortida ordenada d’aquest país de la Unió i mantenia l’aplicació del patrimoni comunitari de les seves relacions fins al 31 de desembre de 2020.

partir del 1 de gener de 2021, la relació entre el Regne Unit i la Unió Europea està basada en l’Acord de Comerç i Cooperació, un acord ambiciós, però que suposa un important canvi per a ciutadans, empreses i administracions de la UE i del Regne Unit.

Un dels interrogants més grans davant els quals s’han enfrontat les empreses espanyoles finalment té resposta. La sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea es realitzarà de manera pautada després de l’acord assolit in extremis entre els equips negociadors el passat 24 de desembre. Després de mesos, i fins i tot anys, de desacords i desacords, la incertesa dóna pas a una nova regulació.

Es tracta d’un assumpte que no és ni molt menys fútil per a les empreses espanyoles, perquè avui dia el Regne Unit és un dels principals mercats per a les exportacions espanyoles. Concretament, segons el Banc d’Espanya, les exportacions en 2019 van arribar a un volum de 20.000 milions d’euros, convertint el Regne Unit en el cinquè soci comercial, només per darrere d’Alemanya, França, Itàlia i Portugal.

A pesar que ja s’han avançat alguns aspectes i apartats de l’acord, encara hi ha molts dubtes entre les pimes espanyoles que mantenen tractes comercials amb el Regne Unit

En aquest sentit, volem informar-los que en l’àmbit tributari s’han publicat recentment la Resolució de 4 de gener de 2021 de la DGT que resol l’existència de reciprocitat de tracte per a la devolució de l’IVA als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, i la Nota Informativa 39/2020 del Departament de Duanes i Impostos Especials, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització de les declaracions duaneres en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris.

1. Devolució de l’IVA a empresaris o professionals establerts a Regne Unit

La Resolució de 4 de gener de 2021 (BOE 05-01-2021) de la Direcció General de Tributs (DGT), resol l’existència de reciprocitat de tracte per a la devolució de l’impost sobre el valor afegit (IVA) als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

A partir del 1 de gener de 2021, els empresaris o professionals establerts al Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i no establerts en el territori d’aplicació de l’impost, ni en la Comunitat, Canàries, Ceuta o Melilla, podran sol·licitar la devolució de les quotes de l’IVA suportat per les adquisicions o importacions de béns o serveis realitzades en aquest territori, quan concorrin les condicions i limitacions previstes en l’article 119 bis de la Llei 37/1992, de l’IVA i 31 bis del Reglament de l’IVA.

Règim especial de devolucions

L’article 119 bis de la LIVA reconeix als empresaris o professionals no establerts en el territori d’aplicació de l’IVA el dret a la devolució de l’impost que hagin satisfet o, en el seu cas, hagin suportat en l’esmentat territori, d’acord amb el compliment de determinats requisits i limitacions:

 • 1r Els sol·licitants hauran de nomenar amb caràcter previ un representant que sigui resident en el territori d’aplicació de l’impost que haurà de complir les obligacions formals o de procediment corresponents i que respondrà solidàriament amb aquells en els casos de devolució improcedent. La Hisenda Pública podrà exigir a aquest representant caució suficient a aquest efecte.
 • 2n Aquests sol·licitants hauran d’estar establerts en un estat en què existeixi reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts en el territori d’aplicació de l’impost, Canàries, Ceuta i Melilla. El reconeixement de l’existència de la reciprocitat de tracte s’efectuarà per resolució del Director General de Tributs del Ministeri d’Economia i Hisenda.
 • 3r Per excepció al previst en el número anterior, qualsevol empresari i professional no establert a què es refereix aquest article, podrà obtenir la devolució de les quotes de l’impost suportades respecte de les importacions de béns i les adquisicions de béns i serveis relatives a:

– El subministrament de plantilles, motlles i equips adquirits o importats en el territori d’aplicació de l’impost per l’empresari o professional no establert, per a la seva posada a disposició a un empresari o professional establert en aquest territori per a ser utilitzats en la fabricació de béns que siguin expedits o transportats fora de la Comunitat amb destinació a l’empresari o professional no establert, sempre que al final de la fabricació dels béns siguin expedits amb destinació a l’empresari o professional no establert o destruïts.

– Els serveis d’accés, hostaleria, restauració i transport, vinculats amb l’assistència a fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o professional que se celebrin en el territori d’aplicació de l’impost.

Irlanda del Nord

Malgrat que l’acord de Retirada estableix que els territoris del Regne Unit no formen part de la Comunitat, el territori d’Irlanda del Nord formarà part de la Comunitat quant als lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions de béns.

Reciprocitat de tracte

A l’efecte de la devolució de l’IVA als empresaris o professionals establerts en el territori del Regne Unit, diferent d’Irlanda del Nord, s’entendrà que existeix la reciprocitat a què es refereix l’article 119 bis.2n LIVA, sense que calgui, per consegüent, aportar documentació que ho justifiqui.

A més, a l’efecte de la devolució de l’IVA als empresaris o professionals establerts en el territori d’Irlanda del Nord, s’entendrà que existeix la reciprocitat de l’art. 119 bis.2n LIVA, pel que fa a les quotes suportades per serveis localitzats en el territori d’aplicació de l’impost, sense que calgui, per consegüent, aportar documentació que el justifiqui.

No obstant això, a partir de la informació subministrada per les autoritats del Regne Unit, s’han constatat les següents diferències que en tot cas s’hauran d’observar, en compliment del citat principi de reciprocitat.

En el territori del Regne Unit no es procedirà a la devolució de les quotes suportades o satisfetes:

a) Per béns i serveis adquirits que no s’afectin l’activitat empresarial o professional.

b) Per béns i serveis que es destinin a la revenda.

c) Per béns i serveis que es refereixin a espectacles o serveis de caràcter recreatiu.

d) Per l’adquisició d’un vehicle automòbil.

e) Del 50% de l’IVA suportat, pel lloguer o l’arrendament financer d’un vehicle automòbil.

Per a més informació vegeu fiscalitat del Brexit.

2. Nota informativa sobre les declaracions duaneres a presentar en el trànsit entre la Unió Europea i el Regne Unit després de l’Acord de Comerç i Cooperació

El 24 de desembre de 2020 la Unió Europea i el Regne Unit van assolir un Acord de Comerç i Cooperació sobre les condicions de la seva relació a partir del 1 de gener de 2021, que recull l’exempció d’aranzels i quotes per a les mercaderies que compleixin les regles d’origen recollides en l’Acord.

Amb motiu d’aquest Acord, l’AEAT ha publicat la Nota Informativa 39/2020, del Departament de Duanes i Impostos Especials, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització de les declaracions duaneres en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris. Aquestes instruccions detallen el procediment per sol·licitar la preferència aranzelària en les importacions de productes procedents del Regne Unit i els codis a utilitzar per incloure les declaracions d’origen dels productes que han d’acompanyar aquestes declaracions.

Les instruccions d’aquesta nota informativa completen les emeses amb anterioritat en relació amb els moviments de mercaderies entre la Unió Europea i el Regne Unit iniciats abans del 1 de gener de 2021 i finalitzats després d’aquesta data (NI GA 38/2020) i per a les mercaderies de retorn enviades al Regne Unit abans del 1 de gener de 2012 (NI 34/2020).

VEGEU Nota informativa

COVID-19. AMPLIACIÓ EN UN ANY DELS TERMINIS VINCULATS A LA RESERVA PER A INVERSIONS A CANÀRIES (RIC)

S’ha modificat el Règim Econòmic i Fiscal de Canàries establint l’ampliació en un any dels terminis per efectuar la materialització de la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC) dotada amb els beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l’any 2016 i per a les inversions anticipades materialitzades en 2017. La dotació s’havia de fer amb els beneficis de 2018, 2019 o 2020. No obstant això, es dóna la possibilitat de realitzar la dotació en 2021.

Llegir més

COVID-19. Ampliació en un any dels terminis vinculats a la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC)

S’ha modificat el Règim Econòmic i Fiscal de Canàries establint l’ampliació en un any dels terminis per efectuar la materialització de la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC) dotada amb els beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l’any 2016 i per a les inversions anticipades materialitzades en 2017. La dotació s’havia de fer amb els beneficis de 2018, 2019 o 2020. No obstant això, es dóna la possibilitat de realitzar la dotació en 2021.

Per continuar donant resposta a la situació d’emergència generada per la pandèmia provocada per la COVID-19, el Reial decret llei 39/2020, de 29 de desembre (publicat al BOE i en vigor el 30 de desembre), estableix mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l’execució de sentències, entre les quals destaca l’ampliació en un any dels terminis vinculats a la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC).

Ampliació en un any dels terminis vinculats a la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC)

El Reial decret llei que estem ressenyant, introdueix una disposició transitòria vuitena en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, en la qual s’inclou l’ampliació en un any dels terminis per efectuar la materialització de la Reserva per a Inversions a Canàries dotada amb els beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l’any 2016 i per a les inversions anticipades materialitzades en 2017. La dotació s’havia de fer amb els beneficis de 2018, 2019 o 2020. No obstant això, es dóna la possibilitat de realitzar la dotació en 2021.

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES. RELACIÓ DE LES SOCIETATS ESPANYOLES LA CAPITALITZACIÓ BORSÀRIA DE LES QUALS SUPERA ELS 1.000 MILIONS D’EUROS (A 16 DE DESEMBRE DE 2020)

L’AEAT ha publicat la relació de societats espanyoles les accions de les quals, a data 16 de desembre de 2020, tenen un valor de capitalització borsària superior a 1.000 milions d’euros, a l’efecte de l’impost sobre les transaccions financeres (conegut també com a “Taxa Tobin”),

Llegir més

Impost sobre les transaccions financeres. Relació de les societats espanyoles la capitalització borsària de les quals supera els 1.000 milions d’euros (a 16 de desembre de 2020)

L’AEAT ha publicat la relació de societats espanyoles les accions de les quals, a data 16 de desembre de 2020, tenen un valor de capitalització borsària superior a 1.000 milions d’euros, a l’efecte de l’impost sobre les transaccions financeres (conegut també com a “Taxa Tobin”),

D’acord amb el que es preveu en l’apartat 2 de la disposició transitòria única de la Llei 5/2020, de 15 d’octubre, de l’impost sobre les transaccions financeres (conegut també com a “Taxa Tobin”), s’ha procedit a publicar per l’AEAT la relació de societats espanyoles les accions de les quals, a data 16 de desembre de 2020, tenen un valor de capitalització borsària superior a 1.000 milions d’euros

Vegeu: relació de les societats espanyoles la capitalització borsària de les quals supera els 1.000 milions d’euros (a 16 de desembre de 2020)  

Vegeu: preguntes freqüents de l’impost sobre transaccions financeres

COVID-19. TRACTAMENT EN L’IRPF DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Amb efectes des del 1 de juny de 2020, s’ha modificat la Llei de l’IRPF per establir que tindran la consideració d’exemptes de l’IRPF fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’IPREM, la prestació de la Seguretat Social de l’ingrés mínim vital juntament amb les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d’inserció, així com els altres ajuts establerts per les comunitats o les entitats locals per garantir recursos econòmics de subsistència a les persones que no en tinguin o que es trobin en risc d’exclusió social.

Llegir més

COVID-19. Tractament en l’IRPF de l’ingrés mínim vital

Amb efectes des del 1 de juny de 2020, s’ha modificat la Llei de l’IRPF per establir que tindran la consideració d’exemptes de l’IRPF fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’IPREM, la prestació de la Seguretat Social de l’ingrés mínim vital juntament amb les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d’inserció, així com els altres ajuts establerts per les comunitats o les entitats locals per garantir recursos econòmics de subsistència a les persones que no en tinguin o que es trobin en risc d’exclusió social.

Per a continuar donant resposta a la situació d’emergència generada per la pandèmia provocada per la COVID-19, el Reial decret llei 39/2020, de 29 de desembre (publicat al BOE i en vigor el 30 de desembre), estableix mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l’execució de sentències, entre les quals destaca el tractament en l’IRPF de l’ingrés mínim vital (IMV).

Tractament en l’IRPF de l’ingrés mínim vital

Amb efectes des del 1 de juny de 2020, es dóna nova redacció a la lletra i) de l’article 7 de la Llei de l’IRPF per establir que tindran la consideració d’exemptes de l’IRPF fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples), la prestació de la Seguretat Social de l’ingrés mínim vital juntament amb les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d’inserció, així com els altres ajuts establerts per les comunitats o les entitats locals per garantir recursos econòmics de subsistència a les persones que no en tinguin o que es trobin en risc d’exclusió social.

D’aquesta forma, es consideren exemptes de l’IRPF amb el límit màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM):

 • La prestació de la Seguretat Social de l’ingrés mínim vital.
 • Les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d’inserció.
 • Els altres ajuts establerts per les comunitats autònomes o per entitats locals per atendre col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, necessitats residencials de persones sense recursos o necessitats d’alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat, quan ells i les persones a càrrec seu no tinguin mitjans econòmics suficients.

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 estableix l’IPREM anual en 6.778,80 euros.

Estaran exempts de l’IRPF sense límit els ajuts concedits a les víctimes de delictes violents a què es refereix la Llei 35/1995, de l’11 de desembre, d’ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i els ajuts previstos en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i altres ajuts públics satisfets a víctimes de violència de gènere per aquesta condició.

NOVETATS FISCALS EN LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2021

Amb data 31 de desembre de 2020, s’ha publicat al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals, com la pujada de l’impost sobre societats per a grans grups empresarials, limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació en societats filials o la pujada en tres punts de l’IRPF a la base de l’estalvi a partir de 200.000 euros i dos punts l’escala general per a bases superiors a 300.000 euros, i es prorroguen per a 2021 els límits vigents per aplicar el règim d’estimació objectiva (mòduls).

Llegir més

Novetats fiscals en Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021

Amb data 31 de desembre de 2020, s’ha publicat al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals, com la pujada de l’impost sobre societats per a grans grups empresarials, limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació en societats filials o la pujada en tres punts de l’IRPF a la base de l’estalvi a partir de 200.000 euros i dos punts l’escala general per a bases superiors a 300.000 euros, i es prorroguen per a 2021 els límits vigents per aplicar el règim d’estimació objectiva (mòduls).

L’informem que al BOE de 31 de desembre de 2020 s’ha publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 (d’ara endavant LPGE 2021). A la Llei s’inclouen nombroses mesures tributàries relacionades amb diversos impostos, que es resumeixen a continuació.

La LPGE contempla una sèrie d’importants mesures fiscals, com la pujada de l’impost sobre societats per a grans grups empresarials, limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació en societats filials o la pujada en tres punts de l’IRPF a la base de l’estalvi a partir de 200.000 euros i dos punts l’escala general per a bases superiors a 300.000 euros, i es prorroguen per a 2021 els límits vigents per aplicar el règim d’estimació objectiva (mòduls). I en l’impost sobre el patrimoni s’introdueix amb vigència indefinida una nova escala estatal de l’impost, però amb una variació respecte a l’existent, solament en l’últim tram de la tarifa, elevant el tipus de gravamen aplicable del 2,5% al 3,5%. Com a l’IVA, d’una banda, s’augmenta del 10 al 21% el tipus per a determinades begudes ensucrades i, d’altra banda, es prorroguen per al període impositiu 2021 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Respecte a altres impostos, el més destacable és que s’apuja al 8% el tipus de gravamen de l’impost sobre la primes d’assegurances que actualment està en el 6%.

La LPGE 2021 entra en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, és a dir el 1 de gener de 2021, si bé s’estableixen regles específiques en alguns casos, tal com s’anirà assenyalant.

A continuació, veurem aquestes i altres mesures fiscals d’importància incloses en la LPGE 2021.

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1.1 Escala general de l’impost, tipus de gravamen de l’estalvi, escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol: amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, s’afegeix un tram en l’escala general de l’impost per a bases liquidables generals a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen del 24,50%. La novetat és que s’afegeix un tram per a ingressos superiors a 300.000 € pujant 2 punts percentuals, respectivament. Si no hi hagués escala autonòmica pròpia, el tipus marginal màxim ascendiria al 47% (enfront del 45% que s’aplicava fins al moment).

D’acord amb això, s’introdueix un nou tram per a la base de retenció per rendiments del treball que excedeixi de 300.000 euros, la qual cosa incrementa el tipus de retenció màxim del 45% al 47%.

Així mateix, s’afegeix un tram a l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26%.

En línia amb l’anterior, es modifiquen les escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol en els següents termes:

a) S’incrementa del 45% al 47% el tipus aplicable a la part de la base liquidable general que excedeixi de 600.000 euros.

b) S’introdueix un nou tram per a la part de la base liquidable d’estalvi que excedeixi de 200.000 euros, que passa del 23% al 26%.

c) Augmenta del 45% al 47% el tipus de retenció aplicable a les retribucions satisfetes per un mateix pagador que excedeixin de 600.000 euros.

1.2 Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica el límit general amb el qual opera la reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència severa o gran dependència), amb una reducció de 8.000 a 2.000 € anuals la quantitat màxima que es pot reduir.

No obstant això, el límit anterior s’incrementarà en 8.000 € (és a dir, fins a 10.000 €), quan l’increment provingui de contribucions empresarials, s’especifica el que es considera com a contribucions empresarials a l’efecte del còmput d’aquest límit: les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupació o a mutualitats de previsió social, dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels quals, al seu torn, sigui prenedor i assegurat.

Es modifiquen d’acord els límits financers d’aportacions i contribucions als sistemes de previsió social.

D’altra banda, es redueix de 2.500 a 1.000 euros el límit anual màxim d’aportacions amb dret a reduccions realitzades als sistemes de previsió social en favor del cònjuge que no obtingui rendiments del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.

I finalment, es redueix de 8.000 a 2.000 euros el límit anual màxim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència a favor d’un mateix contribuent, incloses les del contribuent.

1.3 Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”): es prorroguen per a 2021 els límits establerts per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, per als exercicis 2016 i 2017 i prorrogats per a l’exercici 2018 pel Reial decret llei 20/2017, de 29 de desembre; per a l’exercici 2019 pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre i per a l’exercici 2020 pel Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre.

Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, les magnituds de 150.000 i 75.000 euros queden fixades en 250.000 i 125.000 euros, respectivament. Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 € per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals queda fixada en 250.000 €.

2. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

2.1 Escala de gravamen: s’estableix la vigència de l’impost de manera indefinida, de manera que no sigui necessari prorrogar-lo any rere any mitjançant una llei, aportant amb això seguretat jurídica sobre aquest impost, i s’incrementa un punt el gravamen de l’últim tram (per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 euros), que passa del 2,5% al 3,5%.

En tot cas, no s’ha d’oblidar que aquestes modificacions s’introdueixen en la normativa estatal i que algunes comunitats autònomes han fet ús de les seves potestats normatives, establint bonificacions específiques. Per tant, s’haurà de tenir en compte la normativa específica de la comunitat autònoma de residència.

3. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 1 de gener de 2021, s’introdueixen en la Llei de l’impost sobre societats les següents modificacions (les quals es troben recollides en l’article 65 i en la disposició final trenta primera de la LPGE):

3.1 Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres: es modifica la regulació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres suprimint l’addició al benefici operatiu dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros.

3.2 Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol: es modifica la regulació d’aquesta exempció per preveure que les despeses de gestió referides a aquestes participacions no siguin deduïbles del benefici imposable del contribuent, i es fixa que la seva quantia sigui del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda, de manera que l’import que resultarà exempt serà del 95 per cent d’aquest dividend o renda.

Amb la mateixa finalitat que la modificació anterior i l’adaptació tècnica necessària, es modifica l’article que regula l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional en els dividends procedents d’entitats no residents en territori espanyol.

Aquesta regulació és conforme amb la facultat que, d’acord amb el que es disposa en la Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de novembre, de 2011, relativa al règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d’estats membres diferents, conserven els estats membres per preveure que les despeses de gestió referides a la participació en l’entitat filial no siguin deduïbles del benefici imposable de la societat matriu, que es pot fixar a tant alçat sense que, en aquest cas, la seva quantia pugui excedir del 5 per cent dels beneficis distribuïts per la societat filial. Per raons de sistemàtica, aquesta mesura s’ha de projectar sobre aquells altres preceptes de la Llei de l’impost que, així mateix, eliminen la doble imposició en la percepció de dividends o participacions en beneficis i de rendes derivades de la transmissió.

Amb la finalitat de permetre el creixement de les empreses que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, aquests contribuents no aplicaran la reducció en l’exempció dels dividends abans assenyalada, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat al 1 de gener de 2021.

3.3 Règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d’adquisició superior a 20 milions: per altra part, se suprimeix l’exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d’una entitat el valor d’adquisició de la qual sigui superior a 20 milions d’euros, amb la finalitat de cenyir l’aplicació d’aquestes mesures a les situacions en les quals existeix un percentatge de participació significatiu del 5 per cent, i es regula un règim transitori per un període de cinc anys.

3.4 Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals: es modifica la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals per permetre que els qui participin en el finançament (“finançador”) de l’obra realitzada per un altre contribuent també la puguin aplicar, però establint la incompatibilitat total o parcial entre la deducció de l’un i l’altre.

Els requisits són els següents:

i. El finançador ha d’aportar quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció.

ii. El finançador no adquirirà els drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole respecte dels resultats de la producció, la propietat de la qual haurà de ser en tot cas de la productora.

iii. Les aportacions del finançador es podran realitzar en qualsevol fase de la producció fins a l’obtenció del certificat de nacionalitat.

iv. El productor i el finançador han de subscriure un contracte de finançament en el qual es precisin, entre altres, els següents extrems:

· Identitat dels contribuents que participen en la producció.

· Descripció de la producció.

· Pressupost de la producció amb descripció detallada de les despeses i, en particular, de les que es realitzin en territori espanyol.

· Forma de finançament de la producció, especificant separadament les quantitats que aporta el productor, les que aporta el finançador i les que corresponguin a subvencions i altres mesures de suport.

· Les altres qüestions que reglamentàriament s’estableixin.

El reintegrament de les quantitats aportades es realitzarà mitjançant la deducció líquida en quota que s’acordi en el contracte i d’acord amb el que s’estableix en els apartats 1 i 3 de l’article 36 (regulador de la deducció).

v. La deducció pel finançador serà incompatible, totalment o parcial, amb la del productor.

La deducció es calcularà i aplicarà de la següent forma: 

· La deducció es calcularà igual que la del productor, però amb el límit resultant de multiplicar el finançament atorgat per 1,20. L’excés podrà ser aplicat pel productor.

· La deducció s’aplicarà anualment, en funció de les aportacions desemborsades en cada període impositiu.

Per tenir dret a la deducció s’hauran de presentar el contracte de finançament i les certificacions que exigeix la norma, mitjançant comunicació a l’Administració tributària, subscrita pel productor i pel finançador, abans de la finalització del període impositiu en què es generi la deducció, en els termes que reglamentàriament s’estableixin.

Finalment, en relació amb els requisits per aplicar la deducció (tant pel productor com pel finançador), i en concret amb la necessitat que la producció obtingui (i) el certificat de nacionalitat i (ii) el certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, la seva vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seva contribució a l’enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s’exhibeixen a Espanya, la LPGE afegeix que aquests certificats seran vinculants per a l’Administració tributària competent en matèria d’acreditació i aplicació de la deducció i identificació del productor beneficiari, amb independència del moment de la seva emissió.

3.5 Normes comunes aplicables a les deduccions per inversions

L’article 39 de la LIS regula les normes comunes a les deduccions per inversions regulades en el capítol IV del títol VI de la llei:

a) Límit per a l’aplicació de les deduccions: la norma estableix que les deduccions previstes en aquest capítol que s’apliquin en el període impositiu, no poden excedir conjuntament del 25% de la quota íntegra minorada en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i en les bonificacions. No obstant això, aquest límit s’eleva al 50% per a les deduccions per R+D+i que es corresponguin amb despeses i inversions efectuades en el període impositiu que excedeixin del 10% de la quota íntegra minorada en les referides deduccions per doble imposició i bonificacions.

Ara s’estén l’aplicació d’aquest límit incrementat també a la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.

b) Manteniment de les inversions: amb caràcter general, els elements patrimonials afectes a les deduccions han de romandre en funcionament durant un termini de 5 anys, comptats des de la seva adquisició, o bé durant la seva vida útil si aquesta fos inferior a 5 anys. En el cas de béns mobles el termini es redueix a 3 anys o a la seva vida útil si aquesta fos inferior.

S’afegeix ara que, en el cas de produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, s’entendrà complert aquest requisit si la productora manté el seu percentatge de titularitat de l’obra durant un termini de 3 anys, sense perjudici de la seva facultat per comercialitzar totalment o parcial els seus drets d’explotació a tercers.

4. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

S’incorporen les següents modificacions en el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març (LIRNR), amb efecte des de l’entrada en vigor de la LPGE, és a dir el 01-01-2021.

4.1 Extensió de l’exempció d’interessos i guanys de capital als residents en l’Espai Econòmic Europeu

L’article 14.1 c) de la LIRNR preveu que els residents a la Unió Europea apliquin una exempció específica per (i) els interessos i altres rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis, i per (ii) els guanys patrimonials derivats de la transmissió de béns mobles sense establiment permanent.

No obstant això, i a diferència d’altres exempcions regulades en l’article 14, com les dels apartats h) (dividends matriu-filial), k) (dividends obtinguts per fons de pensions) i l) (dividends obtinguts per certes institucions d’inversió col·lectiva), l’exempció no s’aplicava fins avui als residents en l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

La LPGE posa remei a aquesta situació, inclosa també l’exempció als residents a l’EEE, quan existeixi amb els estats pertanyents a aquest un intercanvi d’informació tributària efectiu en els termes previstos en l’apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal (que es preveu que serà modificada per la Llei antifrau).

4.2 Restricció del “requisit de participació mínima” per a l’aplicació de l’exempció per dividends distribuïts a matrius residents a la Unió Europea

En línia amb la modificació apuntada en l’impost sobre societats, s’elimina també la possibilitat que, a l’efecte de l’exempció dels dividends distribuïts a matrius comunitàries regulada en l’article 14.1 h) de la LIRNR, es consideri complert el requisit de participació mínim si el valor d’adquisició és superior a 20 milions d’euros, encara que la participació no arribi al 5%.

No obstant això, per a les participacions adquirides abans del 1 de gener de 2021, s’estableix un règim transitori, per un període de cinc anys (és a dir, fins al període que s’iniciï en 2025), on es permet aplicar la referida exempció sempre que es compleixin els restants requisits previstos en la norma per a això.

5. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

5.1 Lloc de realització de determinades prestacions de serveis: amb efectes des del 01-01-2021, es modifica novament la regla de localització referida a l’explotació o utilització efectiva dels serveis al territori d’aplicació de l’impost prevista en l’article 70.Dos de la LIVA. Fins ara la clàusula de tancament de la utilització o explotació efectiva s’aplica a certs serveis quan, conforme a les regles de localització, no s’entenien realitzats a la Comunitat, però la seva utilització o explotació efectives es realitzen en aquest territori. La novetat és que tampoc s’aplicarà aquesta clàusula de tancament quan aquests serveis no s’entenguin realitzats a Canàries, Ceuta i Melilla.

5.2 Tipus impositius reduïts: amb efectes des del 1 de gener de 2021, s’incrementa al 21% (anteriorment 10%) el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.

5.3 Pròrroga dels límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2021: d’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els exercicis 2016 a 2021 que acabem de referenciar, es disposa, igualment, una pròrroga per a 2021 del règim transitori establert per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, on es va elevar la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 euros.

Per tant, igual que en l’IRPF per al règim d’estimació objectiva, es prorroguen per a 2021, amb vigència indefinida, els límits per a l’aplicació del règim simplificat (150.000 euros) i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (250.000 euros).

6. IMPOSTOS ESPECIALS

Amb efectes des del 01-01-2021 i vigència indefinida, s’introdueixen les següents modificacions a la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

6.1 Impost sobre hidrocarburs

 • Tipus impositius generals del gasoil per a ús general i del biodièsel per a ús com a carburant: s’eleva de 307 a 345 € el tipus general tant dels gasoils per a ús general com del biodièsel per a ús com a carburant.

 

 • Devolució parcial pel gasoil d’ús professional: es modifica el tipus de la devolució, que expressat en euros serà el resultat de sumar l’import positiu resultant de restar la quantitat de 306 euros del tipus general (345 €) i l’import positiu resultant de restar la quantitat de 24 euros del tipus especial (72 €), vigents en el moment de generar-se el dret a la devolució.

6.2 Impost especial sobre l’electricitat

 • Exempcions. S’introdueixen dues noves exempcions:
  • L’energia elèctrica consumida en les embarcacions per haver estat generada a bord.
  • L’energia elèctrica subministrada que sigui objecte de compensació amb l’energia horària excedentària, en la modalitat d’autoconsum amb excedents acolliment a compensació, conforme al que s’estableix en el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.
 • Base liquidable: reducció: s’estableix una reducció del 100% en la base imposable que serà aplicable sobre la quantitat d’energia subministrada o consumida al transport per ferrocarril.
 • Tipus impositiu mínim: s’estableix per al transport per ferrocarril que el tipus impositiu no pot ser inferior a 0,5 €.

7. IMPOSTOS SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurances: s’incrementa el gravamen del 6% al 8%.

8. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

 • Es modifica el títol de l’Agrupació 15 de la Secció Primera de les Tarifes, que queda redactat de la següent forma: “Agrupació 15. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.”
 • Es modifica el títol del grup 151, de l’Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes, que queda redactat de la següent forma “Grup 151. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica.”
 • S’afegeix un epígraf 151.6, nou, dins del grup 151 de l’Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes, amb la següent redacció: “Epígraf 151.6. Comercialització d’energia elèctrica.”
 • S’afegeix un epígraf 661.9, nou, al grup 661, de la Secció Primera de les Tarifes, que queda redactat amb la següent redacció: “Epígraf 661.9. Un altre comerç mixt o integrat en grans superfícies, entenent per tal el realitzat de manera especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els relacionats amb el bricolatge i l’equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l’oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l’automòbil, articles per a l’esport o d’altres.
 • S’afegeix un nou epígraf 664.2, al grup 664, de la Secció Primera de les Tarifes, amb la següent redacció: “Epígraf 664.2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

9. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

9.1 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)

S’actualitza en un 2% l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable en la modalitat d’AJD documents administratius.

9.2 Taxes

 • S’eleva en un 1 per cent l’import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des del 1 de gener de 2019, a fi d’adequar-lo a l’augment de costos de la prestació o realització dels serveis o activitats pels quals s’exigeixen. No obstant això, es mantenen els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes.
 • Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al cèntim d’euro immediat superior o inferior segons resulti més pròxim, quan l’import originat de l’aplicació consti de tres decimals.
 • Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
 • En l’àmbit de les taxes ferroviàries, s’actualitzen les taxes per llicència d’empresa ferroviària, per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat, per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat ferroviària.
 • També es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables als ports d’interès general a les taxes d’ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d’aplicació a la tarifa fixa de recepció de deixalles generades per vaixells, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

9.2 Interès legal dels diners i interès de demora 

Es fixen l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3,00% i en un 3,75%, respectivament, sense variació, per tant, respecte a anys anteriors.

9.3 Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Es fixen les seves quanties per a 2021 que es veuen incrementades respecte a anys anteriors i són les següents: a) diari, 18,83 €, b) mensual, 564,90 €, c) anual, 6.778,80 €, i d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 7.908,60 € quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 €.

9.4. Activitats prioritàries de mecenatge

Per a l’any 2021, la Llei relaciona les activitats i programes que es consideraran com a prioritàries de mecenatge (per exemple, les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques; Els programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes, etc.).

Per a aquestes activitats, com en anys anteriors, els percentatges i límits de deduccions previstos en aquesta llei s’elevaran en cinc punts percentuals. Es manté, per part seva, el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportant per a alguna de les activitats assenyalades.

9.5 Beneficis fiscals. Esdeveniment d’excepcional interès públic

S’estableix els següents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen d’excepcional interès públic:

1) “Bicentenaris de la independència de les Repúbliques Iberoamericanes” (des de la data d’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

2) “150 Aniversari de creació de l’Acadèmia d’Espanya a Roma” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

3) Commemoració del “125 aniversari de l’Associació de Premsa de Madrid” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2021).

4) Celebració del Summit “MADBLUE” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

5) “30 Aniversari de l’Escola Superior de Música Reina Sofia” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 d’agost de 2023).

6) “Año Santo Guadalupense 2021” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2022).

7) “Andalusia Valderrama Masters 2022/2024” (des del 1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).

8) “Torneig Davis Cup Madrid” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2021).

9) “MADRID HORSE WEEK 21/23” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

10) “Centenari del Rugbi a Espanya i de la Unió Esportiva Santboiana” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

11) “Solheim Cup 2023” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

12) “IX Centenari de la Reconquesta de Sigüenza” (des del 1 de juliol de 2021 al 30 de juny del 2024).

13) “Barcelona Mobile World Capital” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

14) “València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 d’agost de 2023).

15) “Cinquanta aniversari de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2022).

16) “Centenari de Revista Occidente” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

17) “50 aniversari de la defunció de Clara Campoamor. 90 anys de l’inici d’una democràcia plena (des del 1 de març de 2021 fins al 29 de febrer de 2024).

18) “V Centenari de la defunció de Elio Antonio de Nebrija (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 30 de desembre de 2023).

19) “Noves Metes II” (des del 1 de juliol de 2021 fins a 30 de juny de 2024).

20) “250 aniversari del Museu Nacional de Ciències Naturals (CSIC-MNCN)” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2021).

21) “Andalusia Regió Europea de l’Esport 2021” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

22) “75 aniversari de l’Òpera d’Oviedo” (des del 1 de juliol de 2021 fins al 31 de desembre de 2023).

23) “Hàbits Saludables per al control del risc Cardiovascular “Aprendre a cuidar-nos”” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

24) “Mundial Bàdminton Espanya” (des del 1 de juny de 2021 fins al 31 de desembre de 2023).

25) “Centenari de la Batalla de Covadonga-Cuadonga” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

26) “VII Centenari de la Catedral de Palència 2021-2022” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

27) “FITUR especial: recuperació turisme” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

28) “Programa Esport Inclusiu II” (des del 1 de juliol de 2021 fins al 30 juny de 2024).

29) “València 2020-2021, Any Jubilar. Camí del Sant Calze” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2022).

30) “Malalties Neurodegeneratives. Any Internacional de la Recerca i Innovació. Període 2021-2022” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2022).

31) “50 aniversari de l’Hospital Sant Joan de Déu” (des de l’entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre del 2023).

D’altra banda: 

1) L’esdeveniment “Espanya País Convidat d’Honor a la Fira del Llibre de Frankfurt en 2021” (aprovat mitjançant el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019) canvia la seva denominació per la de “Espanya País Convidat d’Honor a la Fira del Llibre de Frankfurt en 2022” i la durada s’amplia fins al 31 de desembre de 2022 (abans fins al 30 de novembre de 2021).

2) La durada de l’esdeveniment “Alacant 2021. Sortida Tornada al Món de Vela”, aprovat pel mateix Reial decret llei 17/2020, s’estableix entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2023.

3) La durada de l’esdeveniment “Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025″, aprovat per la Llei 3/2017, de 27 de juny s’estableix entre el 1 de febrer de 2019 i el 31 de gener de 2022”.

OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE MECANISMES TRANSFRONTERERS DE PLANIFICACIÓ FISCAL

S’ha publicat la Llei 10/2020, de 29 de desembre que d’una banda, modifica la Llei General Tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació, i d’altra banda estableix el règim d’autoliquidació de l’impost sobre successions i donacions amb caràcter obligatori a la Comunitat Autònoma de Cantàbria i a la Comunitat de Madrid.

Llegir més

Obligació d’informació sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal

S’ha publicat la Llei 10/2020, de 29 de desembre que d’una banda, modifica la Llei General Tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació, i d’altra banda estableix el règim d’autoliquidació de l’impost sobre successions i donacions amb caràcter obligatori a la Comunitat Autònoma de Cantàbria i a la Comunitat de Madrid.

Al BOE de 30 de desembre de 2020 s’ha publicat la llei que transposa a l’ordenament espanyol la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació (coneguda com a DAC 6). De moment, no obstant això, no es coneixen les dates en què serà necessari començar a realitzar les comunicacions pertinents.

La transposició de la DAC 6 es realitza mitjançant la Llei 10/2020, de 29 de desembre, que incorpora dues noves disposicions addicionals a la Llei General Tributària (LGT): (i) la disposició addicional vint-i-tresena (DA 23), que es refereix a “l’obligació d’informació sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal” i (*ii) la disposició addicional vint-i-quatrena (DA 24), que fa referència a les “obligacions entre particulars derivades de l’obligació d’informació dels mecanismes transfronterers de planificació fiscal”.

A continuació es resumeixen els principals aspectes regulats per les disposicions addicionals esmentades:

1. Obligació d’informar l’Administració tributària

La DA 23 estableix que els “intermediaris”, com es defineixen per la Directiva, o els obligats tributaris interessats (quan concorri, per exemple, l’eximent per deure de secret professional de l’intermediari o quan no existeixi intermediari) hauran de subministrar la següent informació a l’Administració tributària:

a. Mecanismes transfronterers en els quals intervinguin o participin quan concorrin alguns dels senyals distintius definits en l’Annex IV de la Directiva.

b. Informació d’actualització dels mecanismes transfronterers comercialitzables.

c. Informació de la utilització a Espanya dels mecanismes transfronterers de planificació fiscal a què es refereixen les lletres a) i b) anteriors.

La llei precisa a aquest efecte que no tenen la consideració de mecanisme transfronterer de planificació fiscal objecte de declaració aquells acords, negocis jurídics, esquemes o operacions transfrontereres basades en “règims fiscals comunicats i expressament autoritzats per una decisió de la Comissió Europea”.

Per part seva, la DA 24 regula les obligacions de comunicació entre els intervinents i partícips en els mecanismes transfronterers de planificació fiscal objecte de declaració, i estableix que:

a. Els intermediaris eximits pel deure de secret professional de la presentació de la declaració, han de comunicar fefaentment aquesta exempció als altres intermediaris i obligats tributaris interessats.

b. Els qui tinguessin la condició legal d’obligats i haguessin declarat el mecanisme davant l’Administració tributària, han de comunicar fefaentment aquesta presentació a la resta d’intermediaris o obligats tributaris interessats, els qui quedaran eximits de l’obligació de declaració.

2. Secret professional

La DA 23 disposa expressament que estaran dispensats de l’obligació d’informació en atenció al deure de secret professional els qui tinguessin la consideració d’intermediaris, amb independència de l’activitat desenvolupada, que hagin assessorat respecte al disseny, comercialització, organització, posada a disposició per a la seva execució o gestió de l’execució d’un mecanisme transfronterer, amb l’únic objecte d’avaluar l’adequació d’aquest mecanisme a la normativa aplicable i sense procurar ni facilitar la seva implantació.

La llei reconeix a aquest efecte que l’intermediari podrà quedar alliberat del secret professional mitjançant autorització comunicada de manera fefaent per l’obligat tributari interessat.

D’altra banda, s’estableix que el compliment pels intermediaris de l’obligació d’informació, en els termes legalment exigibles, no constitueix violació de les restriccions sobre divulgació d’informació imposades per via contractual o normativa, no implicant per als subjectes obligats cap mena de responsabilitat respecte de l’obligat tributari interessat titular d’aquesta informació.

3. Règim sancionador

La DAC 6 va deixar en mans dels Estats membres la regulació del règim sancionador amb l’única premissa que aquest fos “eficaç, proporcional i dissuasiu”. En el cas d’Espanya, la Llei 10/2020 regula aquest aspecte en l’apartat 4 de la DA 23a i en l’apartat 3 de la DA 24a de la LGT, establint un règim d’infraccions i sancions específic que resultarà incompatible amb les infraccions establertes amb caràcter general en els articles 198 i 199 de la LGT.

a) Infraccions relatives a l’obligació de declaració

Es tipifiquen com a infraccions tributàries greus (i) la falta de presentació en termini i (*ii) la presentació incorrecta de les declaracions informatives.

En tots dos casos la sanció consistirà en una multa pecuniària fixa de 2.000 euros per cada dada o conjunt de dades referit a una mateixa declaració o que haguessin estat aportats de manera incompleta, inexacta o falsa, amb un límit mínim de 4.000 euros i un límit màxim equivalent a l’import dels honoraris de l’intermediari o del valor de l’efecte fiscal derivat del mecanisme, segons sigui el subjecte infractor l’intermediari o l’obligat tributari interessat, respectivament.

Per a aquells mecanismes transfronterers que no tinguin valor i que l’infractor sigui l’obligat tributari interessat, es preveu que la sanció sigui equivalent a l’import dels honoraris rebuts o a rebre per l’intermediari.

Per a tots els casos anteriors es contempla una reducció del 50% en l’import de la sanció quan la declaració sigui presentada fora de termini sense requeriment previ de l’Administració tributària.

Finalment, també constitueix infracció tributària greu la presentació de les declaracions per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics, quan existeixi obligació de fer-ho per aquests mitjans. Per a aquesta infracció s’estableix una multa fixa de 250 euros per dada o conjunt de dades referides a la mateixa declaració amb un mínim de 750 euros i un màxim de 1.500 euros.

b) Infraccions relatives a les obligacions de comunicació entre particulars

Es tipifica com a infracció lleu l’incompliment (o compliment incorrecte) de l’obligació de l’intermediari eximit pel deure de secret professional de comunicar aquesta exempció als altres intermediaris i obligats tributaris. La sanció consistirà en una multa pecuniària de 600 euros.

No obstant això, quan aquesta infracció concorri amb la falta de declaració del corresponent mecanisme transfronterer per part de la resta d’intermediaris implicats o del contribuent interessat, la infracció es qualificarà de greu i la sanció serà la que hagués correspost per la falta de presentació de la declaració, és a dir, amb una multa pecuniària fixa de 2.000 euros, amb els límits mínim i màxim anteriorment referits.

D’altra banda, es tipifica com a infracció lleu amb sanció de 600 euros l’incompliment de l’obligació, per part de l’intermediari o de l’obligat tributari interessat que hagi presentat la declaració d’informació, de comunicar aquesta circumstància a la resta d’intermediaris intervinents i obligats tributaris interessats.

4. Entrada en vigor

L’entrada en vigor d’aquesta llei es produirà el 31 de desembre de 2020. En qualsevol cas, la transposició completa de la DAC 6 queda pendent de l’aprovació d’una norma reglamentària que desenvolupi la llei. En aquesta norma reglamentària es regularà, entre altres extrems, quins són els terminis de declaració i, fonamentalment, quina serà la data a partir de la qual s’haurà de començar a comunicar els mecanismes transfronterers.

En aquest sentit:

a. A la llei es regula de manera imprecisa un règim transitori per a les obligacions d’informació dels mecanismes transfronterers sotmesos a declaració la primera fase d’execució de la qual s’hagi realitzat entre el 25 de juny de 2018 i el 30 de juny de 2020, i s’estableix únicament que “hauran de ser objecte de declaració en els terminis establerts reglamentàriament”.

b. A la llei s’estableix també que “s’aplicarà als mecanismes transfronterers subjectes a comunicació l’obligació de la qual hagi sorgit a partir del 1 de juliol de 2020” però sense concreció de terminis.

En atenció a la falta de concreció amb la qual la llei regula els terminis de declaració, caldrà esperar a l’aprovació del reglament i dels models oficials de declaració per conèixer la resta de detalls -rellevants i necessaris- per al compliment efectiu d’aquesta nova obligació d’informació en l’àmbit tributari.

5. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidacions

S’aprofita aquesta norma per actualitzar les comunitats autònomes en les quals és obligatòria l’autoliquidació de l’impost sobre successions i donacions, i s’hi afegeix les de Cantàbria i Madrid. Per tant, dins de les comunitats de règim comú, ja només es podrà utilitzar el procediment de declaració per a aquest tribut a Extremadura i La Rioja.

NOVETATS EN LES RELACIONS LABORALS PEL BREXIT

Al BOE del 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, que recull un conjunt de mesures d’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol a la situació d’estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, després de la finalització el 31 de desembre de 2020 del període transitori previst en l’Acord de retirada, que recull una sèrie de mesures per a treballadors afectats pel Brexit.

Llegir més

Novetats en les relacions laborals pel Brexit

Al BOE del 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, que recull un conjunt de mesures d’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol a la situació d’estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, després de la finalització el 31 de desembre de 2020 del període transitori previst en l’Acord de retirada, que recull una sèrie de mesures per a treballadors afectats pel Brexit.

L’informem que al BOE del 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, que recull un conjunt de mesures d’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol a la situació d’estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, després de la finalització el 31 de desembre de 2020 del període transitori previst en l’Acord de retirada, que recull una sèrie de mesures per a treballadors afectats pel Brexit. 

Vegem les mesures més destacades d’aquesta norma en l’àmbit laboral:

1. Beneficiaris de prestacions per desocupació a Espanya

Els beneficiaris de prestacions per desocupació a Espanya que tinguessin autoritzada l’exportació del seu dret abans del 1 de gener de 2021 per realitzar accions de perfeccionament professional o de cerca d’ocupació al Regne Unit o a Gibraltar, les podran continuar percebent fins a la finalització del període inicial de tres mesos perquè se’ls hagués autoritzat l’exportació, no contemplant-ne la pròrroga en aquests casos, sempre que els serveis d’ocupació britànics en garanteixin el manteniment de la inscripció fins al final del dret inicialment concedit.

2. Aspectes laborals de les mesures temporals del RDL 38/2020 sobre el Brexit

Acord de retirada del Regne Unit i període transitori

El RDL recorda que el Regne Unit va deixar de ser estat membre de la Unió Europea i va passar a tenir la consideració de tercer país el 31 de gener de 2020, després de la ratificació de l’Acord sobre la Retirada del Regne Unit de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (Acord de Retirada”).

Aquest Acord, que va entrar en vigor el 1 de febrer de 2020, va tractar de garantir una retirada ordenada del Regne Unit i proporcionar seguretat jurídica als ciutadans, operadors econòmics i Administracions de la Unió Europea i del Regne Unit. En l’àmbit laboral, va preveure un període transitori, des de la seva entrada en vigor fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual el Dret de la Unió Europea s’ha continuat aplicant al Regne Unit, amb determinades excepcions.

A més, durant aquests mesos, el Consell Europeu ha traslladat a la Comissió i als estats membres assegurar la seva preparació per a les conseqüències de la retirada del Regne Unit en tots els àmbits, inclòs el laboral.

Accés i exercici de professió conforme al RDL 38/2020

El RDL expressa que totes aquestes mesures de la norma “han de ser de caràcter temporal, conformement a terminis que poden variar en funció del sector específic de què es tracti”, i “han de respectar el repartiment de competències establert pels Tractats i han de ser compatibles amb el Dret de la Unió Europea”.

El RDL estableix les normes aplicables a les “relacions professionals i laborals”. Cal destacar, en l’àmbit que ens ocupa, algunes mesures (condicionades al tractament recíproc per les autoritats britàniques):

 • Els nacionals del Regne Unit que, a 31 de desembre de 2020, estiguin exercint de manera permanent a Espanya una professió o activitat professional per a l’accés i l’exercici de la qual s’exigeixi ser nacional d’un estat membre, podran continuar exercint-la en les mateixes condicions i sense necessitat de realitzar tràmits addicionals, complint en tot cas amb la resta de requisits als quals es trobi sotmès el seu exercici.
 • Els nacionals del Regne Unit podran participar en la realització de les proves d’aptitud per a l’accés a l’exercici de determinades professions, sense necessitat de sol·licitar el tràmit de dispensa de nacionalitat, en aquelles proves d’aptitud en què aquest tràmit fos exigible, i sempre que s’hagin convocat abans del 1 de gener de 2021.
 • Les sol·licituds de reconeixement de qualificacions professionals obtingudes al Regne Unit o en qualsevol altre estat membre que es presentin per nacionals del Regne Unit davant les autoritats espanyoles amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL, així com dins dels cinc anys següents, es resoldran d’acord amb el règim jurídic vigent a 31 de desembre de 2020, sempre que l’admissió a l’inici dels estudis o activitats que condueixin a la seva obtenció s’hagués efectuat amb anterioritat al 1 de gener de 2021.
 • Si les sol·licituds fossin obtingudes per espanyols o per nacionals d’un altre estat membre al Regne Unit, i presentades davant les autoritats espanyoles amb anterioritat a aquesta vigència, així com dins dels cinc anys següents, es resoldran d’acord amb el règim jurídic vigent a 31 de desembre de 2020 sempre que l’admissió a l’inici dels estudis o activitats que condueixin a la seva obtenció s’hagués efectuat amb anterioritat al 1 de gener de 2021.
 • Els nacionals del Regne Unit establerts al Regne Unit, o en un estat membre de la Unió Europea, així com els nacionals d’un estat membre de la Unió Europea establerts al Regne Unit, que exerceixin a Espanya una professió o activitat professional de manera temporal o ocasional, podran continuar exercint-la amb l’exclusiva finalitat de complir els contractes vigents subscrits amb anterioritat al 1 de gener de 2021.
 • Fins al 30 de juny de 2021, les societats professionals constituïdes de conformitat amb la legislació del Regne Unit, el domicili, l’administració central o el centre d’activitat principal de les quals es trobi al Regne Unit, que operessin habitualment a Espanya amb anterioritat a aquesta data, podran continuar exercint a Espanya l’activitat que constitueixi el seu objecte social.

Cal afegir que aquestes mesures no entraran en vigor en cas que el 1 de gener de 2021 hagi entrat en vigor un acord de relació futura entre la Unió Europea i el Regne Unit que contempli expressament aquests extrems. No obstant això, si aquest acord fos objecte d’aplicació provisional i perdés la seva vigència per no ser ratificat per qualsevol de les parts, entrarà en vigor en la data en què es produeixi la pèrdua de vigència de l’acord.

També perdrà la seva vigència si, en qualsevol moment posterior al dia 1 de gener de 2021, entra en vigor un acord de relació futura entre la Unió Europea i el Regne Unit que contempli expressament aquestes previsions.

Règim transitori per als treballadors afectats pel Brexit

Les empreses establertes a Espanya que al 1 de gener de 2021 tinguin treballadors desplaçats temporalment al Regne Unit o Gibraltar, hauran de continuar aplicant la legislació del Regne Unit de transposició de la Directiva 96/71/CE durant el període de desplaçament (aquesta previsió s’aplica exclusivament en cas de tractament recíproc cap als treballadors desplaçats temporalment a Espanya per empreses establertes al Regne Unit o Gibraltar).

Els treballadors d’empreses establertes al Regne Unit o Gibraltar que hagin estat desplaçats a Espanya en el marc d’una prestació de serveis amb anterioritat al 31 de desembre de 2020 podran, a partir del 1 de gener de 2021, romandre a Espanya per a la prestació d’aquest servei fins que conclogui la durada prevista del desplaçament que va ser comunicat a l’autoritat laboral corresponent. A aquesta fi, no serà necessari obtenir una autorització prèvia de residència i treball (aquesta regulació també es condiciona al tractament recíproc).

En aquells supòsits en els quals, iniciat el desplaçament abans del 31 de desembre de 2020, es vulgui estendre la durada inicialment prevista del desplaçament, serà necessari obtenir una autorització prèvia de residència i treball, conforme al que es preveu en la normativa d’estrangeria, i no serà exigible l’obtenció de visat. Aquesta autorització serà sol·licitada per l’empresa establerta a Espanya a favor del treballador desplaçat i no serà aplicable la situació nacional d’ocupació.

Finalment, els treballadors d’empreses establertes al Regne Unit o Gibraltar que siguin desplaçats a Espanya a partir del 1 de gener de 2021 hauran d’obtenir els preceptius visats o autoritzacions de residència i treball previstos en la normativa d’estrangeria espanyola sense perjudici dels compromisos que s’assumeixin en el marc d’un eventual acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.

Mesures en matèria de Seguretat Social

Quant a la legislació aplicable, es determinen una sèrie de regles per aclarir la subjecció de la normativa aplicable en matèria de Seguretat Social (a Espanya o al Regne Unit). Per exemple, i amb excepcions, una persona que exerceixi una activitat per compte d’altri o pròpia en un estat (Regne Unit o Espanya) estarà subjecta a la legislació de Seguretat Social d’aquest estat. El precepte també s’ocupa, sempre sota criteris de reciprocitat, de la situació de les activitats a bord de vaixells en la mar, tripulacions de vol o cabina, etc.

Les excepcions esmentades són rellevants:

 • La persona que exerceixi una activitat assalariada en un estat (Regne Unit o Espanya) per compte d’un ocupador que exerceix normalment en aquell les seves activitats i que enviï per fer una feina pel seu compte en l’altre estat, continuarà subjecta a la legislació del primer estat, a condició que la durada previsible d’aquesta feina no excedeixi de 24 mesos i que aquesta persona no sigui enviada en substitució d’una altra persona.
 • · La persona que exerceixi normalment una activitat per compte propi en un estat, Regne Unit o Espanya, i que hagi de realitzar una activitat similar en l’altre estat, continuarà subjecta a la legislació del primer estat, a condició que la durada previsible d’aquesta activitat no excedeixi de 24 mesos.

Pel que fa a les prestacions per desocupació:

 • Els períodes d’assegurança acreditats en qualsevol estat membre de la Unió Europea fins al 31 de desembre de 2020, inclosos els realitzats en el sistema de Seguretat Social britànic, seran tinguts en consideració per a l’accés i el càlcul de les prestacions per desocupació o cessament d’activitat, quan s’hagi cotitzat en últim lloc a Espanya i sempre que es mantingui el dret a residir legalment a Espanya.
 • Els períodes d’assegurança acreditats en el sistema de Seguretat Social britànic fins al 31 de desembre de 2020 seran tinguts en consideració per al càlcul i accés a les corresponents prestacions per desocupació i cessament d’activitat per nacionals dels estats membres de la Unió Europea, quan s’hagi cotitzat en últim lloc a Espanya, de conformitat amb el que es preveu en els Reglaments (CE) de coordinació dels sistemes de Seguretat Social.
 • Els ciutadans de la Unió Europea que es desplacen diàriament a Gibraltar per realitzar una activitat laboral i que mantenen la residència a Espanya i no es troben dins de l’àmbit d’aplicació de l’Acord de Retirada, podran accedir, fins al 31 de desembre de 2022, a les prestacions per desocupació, pels períodes d’assegurança acreditats a Gibraltar abans i després de la finalització del període transitori, sense que sigui necessari que hagin cotitzat en últim lloc a Espanya.
 • En els supòsits de períodes d’assegurança acreditats o realitzats a Gibraltar a partir del 1 de gener de 2021, es reclamarà a les autoritats britàniques corresponents el reemborsament de les prestacions abonades per Espanya quan s’acordi un instrument internacional que estableixi els mecanismes de col·laboració necessaris per al reemborsament i la concessió de prestacions per desocupació als treballadors que hem detallat.

NOVETATS LABORALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2021 I CONGELACIÓ DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)

El 31 de desembre s’ha publicat al BOE la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (d’ara endavant LPGE 2021), que va entrar en vigor el 1 de gener de 2021, i que conté una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar que les prestacions contributives pujaran el 0,9% en el 2021 i les no contributives, l’1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s’incrementarà segons el SMI, i s’inclou la pujada de l’IPREM, modificacions de les aportacions màximes en plans de pensions, el contracte per a la formació dual universitària, l’interès legal dels diners i l’interès de demora per a 2021. A més el Govern no ha inclòs en els PGE per a 2021 la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), en la línia fixada durant els dos anys anteriors, però sí que ho ha recollit en el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, congelant-lo per a aquest exercici.

Llegir més

Novetats laborals de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i congelació del salari mínim interprofessional (SMI)

El 31 de desembre s’ha publicat al BOE la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (d’ara endavant LPGE 2021), que va entrar en vigor el 1 de gener de 2021, i que conté una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar que les prestacions contributives pujaran el 0,9% en el 2021 i les no contributives, l’1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s’incrementarà segons el SMI, i s’inclou la pujada de l’IPREM, modificacions de les aportacions màximes en plans de pensions, el contracte per a la formació dual universitària, l’interès legal dels diners i l’interès de demora per a 2021. A més el Govern no ha inclòs en els PGE per a 2021 la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), en la línia fixada durant els dos anys anteriors, però sí que ho ha recollit en el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, congelant-lo per a aquest exercici.

L’informem que al BOE del 31 de desembre s’ha publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (d’ara endavant LPGE 2021), que va entrar en vigor el 1 de gener de 2021, i que contenen una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar les següents:

1. Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació i protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional

El més destacable és la congelació de la base màxima de cotització a la Seguretat Social.

El topall màxim de la base de cotització en tots els règims queda fixat en 4.070,10 euros/mensuals (o 135,67 euros diaris) a partir del 1 de gener de 2021.

El topall mínim és l’import del salari mínim interprofessional vigent, incrementat en un sisè. Les bases mínimes s’incrementaran des del mateix 1 de gener, per tant, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional.

Es mantenen els tipus de cotització per contingències comunes i hores extraordinàries.

També es mantenen els beneficis dels treballadors autònoms, treballadors agraris i empleats de llar, entre altres col·lectius. Entre altres particularitats:

 • Es fixa la base mínima de cotització pels treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2020 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, en 1.214,10 euros mensuals, aplicable a partir del 1 de gener de 2021.
 • A més, al RETA es mantenen les bases i tipus de cotització, a excepció dels de contingències professionals (que pugen de l’1,1% a l’1,30%) i els de cessament d’activitat (del 0,8% al 0,9%), segons va estipular el RDL 28/2020.
 • Per als treballadors empleats de la llar, les bases s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional. No hi ha canvis en les bonificacions i reduccions de quotes socials.

D’altra banda, i en l’àmbit del País Basc, per als membres del Cos de l’Ertzaintza es fixa un tipus de cotització addicional del 10,60% (8,84% a càrrec de l’empresa, i 1,76% per al treballador).

2. Pensions

Es revaloritzen les pensions contributives amb el percentatge del 0,9%, de previsió de l’IPC i les pensions no contributives -jubilació i invalidesa- a l’1,8% (doble d’aquesta previsió).

Per tant, s’ha suspès l’aplicació del sistema de revaloració de les pensions de Seguretat Social i de classes passives.

La despesa de la política de pensions augmenta en 5.085 milions d’euros. L’increment és del 3,2%, la qual cosa representa un 38% del total de la despesa del pressupost consolidat.

En conseqüència, es manté per a 2021 el poder adquisitiu dels pensionistes, que rebran abans del 1 d’abril de 2022 i en un únic pagament una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2021 i la que hagués correspost d’haver aplicat a l’import de la pensió vigent a 31 de desembre de 2020 un increment percentual igual al valor mitjà dels increments percentuals interanuals de l’IPC dels mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021.

El límit d’ingressos per percebre els complements per mínims es fixa en 7.707 euros/any (uns 1.283 euros més anuals si hi ha cònjuge a càrrec).

El complement per habitatge s’ha establert en 525 euros/any.

Les pensions de l’extingit SOVI es fixen en 6.183,80 euros/any.

D’altra banda, l’import de les pensions reconegudes a familiars de morts com a conseqüència de la Guerra Civil no podrà ser inferior, per a 2021, a la quantia mínima de les pensions de viduïtat de més grans de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social, excepte per a pensions d’orfandat en favor d’orfes no incapacitats causades per personal no funcionari.

També es fixen pensions per a excombatents mutilats de la zona republicana i els seus familiars, i mutilats civils de guerra.

S’estableixen els límits de l’assenyalament inicial de les pensions públiques, que s’estableixen en 2.707,49 euros/mes, sense perjudici de les pagues extraordinàries.

Es contemplen també les quanties de les prestacions familiars, així com l’assignació econòmica i el límit d’ingressos anuals per a beneficiaris que, d’acord amb les disposicions transitòries de l’ingrés mínim vital, mantinguin o recuperin el dret a l’assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%.

Així mateix, a partir del 1 de gener es fixen quanties per als subsidis econòmics per a persones amb discapacitat: garantia d’ingressos mínims, ajuda de tercera persona, i mobilitat i compensació per despeses de transport, així com les de les pensions assistencials, que seran objecte de revisió periòdica.

Les prestacions de gran invalidesa del règim especial de les forces armades també s’incrementen en el 0,9%.

També cal destacar la cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i feina, i s’estipula una cotització especial de solidaritat del 9% sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions, que es distribuirà entre ells, a càrrec de l’empresari el 7% i del treballador el 2%.

3. Moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar a través de l’ajornament regulat en aquest article, directament o a través dels seus autoritzats per actuar a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d’empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021 en el cas de treballadors autònoms. Aquest ajornament s’ajustarà als termes i condicions establerts amb caràcter general a la normativa de Seguretat Social, amb les següents particularitats:

a) Serà aplicable un interès del 0,5%, en lloc del previst en l’art. 23.5 de la Llei General de la Seguretat Social.

b) Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a les quotes reportades abans assenyalades.

c) L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent des que s’hagi dictat.

d) La sol·licitud d’aquest ajornament determinarà que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, respecte a les quotes afectades per aquest, fins que es dicti la corresponent resolució.

4. Contracte per a la formació dual universitària

Es dóna nova redacció a l’article 11 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, introduint un nou apartat 3 que contempla el contracte per a la formació dual universitària. Aquest contracte es formalitzarà en el marc dels convenis de cooperació educativa subscrits per les universitats amb les entitats col·laboradores i tindrà per objecte la qualificació professional dels estudiants universitaris a través d’un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc de la seva formació universitària, per afavorir una major relació entre aquest i la formació i l’aprenentatge del treballador.

La norma preveu el desenvolupament reglamentari del sistema d’impartició i les característiques de la formació i dels aspectes relacionats amb el finançament de l’activitat formativa i amb la retribució del treballador contractat, que es fixarà en proporció al temps de treball efectiu, d’acord amb el que s’estableix en conveni col·lectiu, sense que en cap cas sigui inferior al salari mínim interprofessional. L’acció protectora de la Seguretat Social del treballador contractat per a la formació dual universitària comprendrà totes les contingències protegibles i prestacions, inclosa la desocupació i la cobertura del Fons de Garantia Salarial.

5. Indemnitzacions a càrrec del Fons de Garantia Salarial (FOGASA)

S’introdueixen modificacions de l’Estatut dels Treballadors en relació amb el FOGASA, amb una nova redacció a l’article 33, pel qual aquest organisme assumeix les indemnitzacions reconegudes per sentència, acte, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a causa d’acomiadament o extinció dels contractes de treball conforme als articles 50, 51, 52, 40.1 i 41.3 d’aquesta llei, i d’extinció de contractes conforme als articles 181 i 182 del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal, així com les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment procedeixin, en tots els casos amb el límit màxim d’una anualitat, i de 9 mensualitats en el cas de l’article 41.3 de l’ET, sense que el salari diari pugui excedir del doble del SMI, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

6. Aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions

Es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, de tal forma que es preveu que el total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions no podrà excedir de 2.000 euros. Aquest límit s’incrementarà en 8.000 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials. Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ús dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip, es consideraran com a contribucions empresarials, a l’efecte del còmput d’aquest límit.

En el termini màxim de 12 mesos, el Govern presentarà un projecte de llei que atribuirà a l’Administració General de l’Estat capacitat legal per a la promoció de fons de pensions públics d’ocupació. Seran de caràcter obert en relació amb els processos d’inversió desenvolupats, de manera que es podran adscriure els plans de pensions del sistema d’ús d’aportació definida per a la jubilació que així ho estableixin en les seves especificacions i, per defecte, els plans de pensions de la modalitat d’ocupació que no determinin un fons de pensions específic concret.

7. IPREM

Es determina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2021

a) L’IPREM diari, 18,83 euros.

b) L’IPREM mensual, 564,90 euros.

c) L’IPREM anual, 6.778,80 euros.

8. Tipus d’interès legal dels diners i de demora

El tipus d’interès legal dels diners es manté en el 3,00%, i el de demora en el 3,75%.

9. Contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

Amb la necessitat d’acompanyar l’expansió del sector del turisme i sectors que s’hi vinculen amb mesures de suport a la contractació, s’estableixen mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els de comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculats a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors.

10. Bonificació canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural

Es manté, amb vigència indefinida, la bonificació del 50 per cent en la cotització empresarial en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional.

11. Integració de llacunes de cotització en les pensions de jubilació d’autònoms i treballadors agraris

El Govern iniciarà, com més aviat millor, els treballs i consultes necessaris per emprendre les reformes normatives que suprimeixin la situació discriminatòria que sofreixen autònoms i treballadors agraris, inclosos els assalariats, respecte de la integració de llacunes de cotització, quan aquesta obligació no existeix, a l’efecte del càlcul de la pensió de jubilació aplicades en el règim general, implantant per a aquests els mateixos mecanismes o els equivalents als previstos per a la integració de llacunes de cotització en el règim general de la Seguretat Social.

12. Crèdit de formació professional per a l’ocupació

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors d’acord amb el que s’estableix en l’article 9 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2020 el percentatge de bonificació que, en funció de la mida de les empreses, s’estableix a continuació:

a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100 per cent.

b) De 10 a 49 treballadors: 75 per cent.

c) De 50 a 249 treballadors: 60 per cent.

d) De 250 treballadors o més: 50 per cent.

Les empreses d’1 a 5 treballadors disposaran d’un crèdit de bonificació per empresa de 420 euros, en lloc d’un percentatge. Així mateix, es podran beneficiar d’un crèdit de formació, en els termes establerts en la citada normativa, les empreses que durant l’any 2021 obrin nous centres de treball, així com les empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors. En aquests supòsits les empreses disposaran d’un crèdit de bonificacions que el seu import resultarà d’aplicar al nombre de treballadors de nova incorporació la quantia de 65 euros.

Les empreses que durant l’any 2021 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional al crèdit anual que els correspondria de conformitat amb el que s’estableix en el paràgraf primer d’aquest apartat, per l’import que resulti d’aplicar els criteris determinats per la normativa aplicable. El crèdit addicional assignat al conjunt de les empreses que concedeixin els citats permisos no podrà superar el 5 per cent del crèdit establert en el pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal per al finançament de les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social per formació professional per a l’ocupació.

13. Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral (DA 127a LPGE 2021)

Se suspèn l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2021. Aquesta suspensió s’estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma del reial decret esmentat, que s’haurà de produir al llarg de l’any 2021.

14. Congelació del salari mínim interprofessional (SMI)

De la mateixa manera és interessant recordar que la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 ha omès la regulació del SMI per a 2021, després de la pròrroga amb caràcter temporal del salari mínim interprofessional per a 2020 realitzada pel Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre.

En concret, la disposició addicional sisena del Reial decret llei 38/2020 prorroga la vigència del Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el SMI per a 2020, fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixi el corresponent a 2021 en el marc del diàleg social, en els termes establerts en aquell, i d’acord amb el que es preveu en el article 27 de l’Estatut dels Treballadors.

DURANT L’ANY 2021 LES JUNTES DE SOCIS ES PODRAN CELEBRAR DE MANERA TELEMÀTICA.

A causa de la COVID-19, es va aprovar que fins al 31 de desembre de 2020 les juntes de socis es poguessin celebrar per videoconferència o conferència telefònica múltiple. Aquesta possibilitat s’ha ampliat a tot el 2021 sense necessitat que els estatuts prevegin aquesta possibilitat.

Llegir més

Durant l’any 2021 les juntes de socis es podran celebrar de manera telemàtica.

A causa de la COVID-19, es va aprovar que fins al 31 de desembre de 2020 les juntes de socis es poguessin celebrar per videoconferència o conferència telefònica múltiple. Aquesta possibilitat s’ha ampliat a tot el 2021 sense necessitat que els estatuts prevegin aquesta possibilitat.

Com ja l’informàrem, el Reial decret llei 34/2020 (RDL 34/2020) va ampliar el termini de vigència durant l’exercici 2021 perquè les juntes generals o les assemblees de socis es puguin celebrar per mitjans electrònics, quan no estigui previst en els seus estatuts.

Mentre que en 2020 es permetia la celebració de juntes totalment telemàtiques a totes les societats (amb restriccions per a les cotitzades), el RDL 34/2020 limita la seva aplicació a les societats limitades i comanditàries per accions. Per a les anònimes, cotitzades o no, l’única especialitat és que, encara que no estigui previst en estatuts, es pot “preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància en els termes previstos en els articles 182, 189 i 521 de la Llei de Societats de Capital (LSC)” i també que és possible “la celebració de la junta en qualsevol lloc del territori nacional”.

Per a societats limitades i comanditàries per accions es permet la junta totalment telemàtica en els mateixos termes que en el RDL 8/2020, és a dir “per videoconferència o per conferència telefònica múltiple”, encara que no es preveiés en els estatuts. Es tracta d’una novetat importantíssima, perquè la LSC (art. 182) contempla l’assistència i vot a distància com una possibilitat addicional a la participació física en una junta general, però no permet expressament una junta totalment telemàtica, i la majoria de la doctrina no la considerava possible ni tan sols amb previsió estatutària.

Atenció. Es manté el requisit que el secretari reconegui la identitat dels socis o associats, i així ho expressi en l’acta i, en el cas de les societats anònimes cotitzades, es continua permetent la celebració de la junta general en qualsevol lloc del territori nacional. Igualment, i per les mateixes raons, es prorroga, per a l’any 2021, la possibilitat de celebrar per mitjans telemàtics les reunions del patronat de les fundacions.

La norma no diu res sobre la convocatòria: és clar que s’haurà de fer en la forma prevista en els estatuts, o en defecte d’això pels mitjans que estableix l’art. 173 LSC. El seu contingut, no obstant això, s’ha d’adaptar a la mena de reunió: ha de contenir el dia i l’hora, però no el lloc, que ha de ser substituït pel “lloc” virtual en què se celebrarà la junta: generalment un enllaç o URL que permeti accedir a la reunió per videoconferència o en el seu cas el número de telèfon per a la audioconferència.

Si a la seva SL es plantegen aquesta opció (si han de nomenar un nou administrador, per aprovar els comptes, etc.), compleixin els següents requisits:

 • Que totes les persones que tinguin dret d’assistència (o els qui els representin) disposin dels mitjans necessaris per a això.
 • Que el secretari de la junta reconegui la identitat dels assistents i així ho indiqui en l’acta (que ha de remetre a les adreces de correu electrònic).

A la convocatòria indiqui el caràcter telemàtic de la reunió (“la celebració de la junta es realitzarà per videoconferència, segons el que es preveu en l’article 3 del RD Llei 34/2020, a través de la plataforma Zoom/Teams, i al següent enllaç…”), i compleixi els requisits exigits en els seus estatuts per a les convocatòries:

 • Antelació. Si els estatuts no indiquen una altra cosa, convoqui la reunió amb un mínim de 15 dies d’antelació (un mes si és SA). Aquest termini compta des que remeti l’última de les cartes de convocatòria (per tenir més marge i evitar conflictes, el millor és que no compti ni el dia d’enviament ni el de celebració de la junta).
 • Forma. El normal serà que hagi de convocar als socis amb una comunicació individual per burofax o carta certificada amb acusament. Però si ha de fer-ho amb un anunci a un diari i al BORME, no exhaureixi el termini: si l’ha de publicar amb urgència (per complir l’antelació indicada), el cost es pot duplicar.
 • Identificació. Indiqui com s’hauran d’identificar els socis que assisteixin (per exemple, mitjançant un correu electrònic amb el seu DNI indicant les seves participacions i una adreça de correu electrònic per enviar-los l’acta). Afegeixi que, una vegada identificats, se’ls facilitarà l’identificador de la reunió i la contrasenya per accedir a la videoconferència.

OBLIGACIONS FISCALS GENER – FEBRER 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals gener – febrer 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

GENER

Fins al 20 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

 • Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
 • Quart trimestre 2020: serveis via electrònica: 368

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Desembre 2020: 430
 • Resum anual 2020: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Octubre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Octubre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2020: 548, 566, 581
 • Desembre 2020: 570, 580
 • Quart trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2020. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Quart trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Desembre 2020. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2020. Autoliquidació: 584
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 585
 • Tercer quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Quart trimestre 2020: 595
 • Any 2020. Declaració anual d’operacions: 596

FEBRER

Fins al 1 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2020: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

 

 • Pagaments fraccionats Renda
  • Quart trimestre 2020:
   • Estimació directa: 130
   • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Desembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Desembre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2020 (o any 2020). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2020: 390
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per a 2021 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2020: 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2020: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

 • Any 2020: 171

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2020: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2020: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

 • Any 2020: 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2020: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2020: 192
 • Declaració anual de operacions amb actius financers 2020: 198

DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS

 • Declaració anual 2020: 233

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

 • Declaració anual 2020: 345

Fins al 22 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Quart trimestre 2020. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2020. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Gener 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

 • Declaració anual 2020: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Gener 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Novembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Novembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2021: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Gener 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Quart trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Gener 2021: 604

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8291

Data de publicació: 10/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8291/1826300.pdf

2. Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8295

Data de publicació: 15/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Residus de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827045.pdf

3. Ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8287

Data de publicació: 4/12/2020

Termini: fins a l’esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825574.pdf

4. Subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8286

Data de publicació: 3/12/2020

Termini: fins a l’esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Institut Català d’Energia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825283.pdf

5. Ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8284

Data de publicació: 1/12/2020

Termini: fins a l’esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Departament d’Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824512.pdf

6. Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8303

Data de publicació: 24/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828848.pdf

7. Ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de països tercers corresponents a la campanya 2021-2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8305

Data de publicació: 29/12/2020

Termini: 14/01/2021

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8305/1829225.pdf

8. Ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8304

Data de publicació: 28/12/2020

Termini: 29/01/2021

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8304/1828893.pdf

9. Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8305

Data de publicació: 29/12/2020

Termini: 30/12/2022

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Coneixement

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8305/1829227.pdf

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin.

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”. Navarra

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 326

Data de publicació: 15/12/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/15/pdfs/BOE-B-2020-47246.pdf

2. Ajuts a la inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia eòlica situades a Canàries

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 325

Data de publicació: 14/12/2020

Termini: 15/03/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-B-2020-47015.pdf

3. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”. La Rioja

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 321

Data de publicació: 9/12/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-B-2020-46057.pdf

4. Ajuts a projectes d’investigació de «Programació Conjunta Internacional»

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 317

Data de publicació: 4/12/2020

Termini: 27/01/2021

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45466.pdf

5. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”. Castella-la Manxa

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 317

Data de publicació: 4/12/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45461.pdf

6. Ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable a la Comunitat Autònoma de Galícia

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 316

Data de publicació: 3/12/2020

Termini: 1/02/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/03/pdfs/BOE-B-2020-45345.pdf

7. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”. Regió de Múrcia

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 315

Data de publicació: 2/12/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-B-2020-45169.pdf

8. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”. Ctat. Valenciana

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 315

Data de publicació: 2/12/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-B-2020-45168.pdf

9. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”. Andalusia

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 314

Data de publicació: 1/12/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/01/pdfs/BOE-B-2020-44995.pdf

10. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”.

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 339

Data de publicació: 29/12/2020

Termini: 24/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme                                         

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-B-2020-49855.pdf

11. Ajuts a la inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia solar fotovoltaica situades a les Balears

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 334

Data de publicació: 23/12/2020

Termini: 24/03/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-B-2020-48878.pdf

12. Ajuts a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 332

Data de publicació: 22/12/2020

Termini: 1/02/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-B-2020-48705.pdf

13. Ajuts a la inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 332

Data de publicació: 22/12/2020

Termini: 1/02/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-B-2020-48704.pdf

14. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”. Illes Balears

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 332

Data de publicació: 22/12/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-B-2020-48700.pdf

15. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”. Principat d’Astúries

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 329

Data de publicació: 18/12/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-B-2020-47736.pdf

16. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0”. Galícia

Núm. de butlletí: 327

Data de publicació: 16/12/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/16/pdfs/BOE-B-2020-47446.pdf