En aquest número:

02 Calendari desembre

03 Aprovats els mòduls de l’IRPF /IVA 2020

06 Prestació per cessament d’activitat: l’atur dels autònoms

10 Els vicis ocults en la compravenda entre particulars

14 Problemàtica comptable dels contractes de garantia financera