En aquest número:

02 Calendari gener i febrer

03 Aprovades mesures tributàries urgents per a 2019 07 Revaloració de les pensions públiques i altres mesures laborals per 2019

11 Modificacions del dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends

14 Tractament comptable d’una “Provisió per a rehabilitació d’immobilitzat “en el cas de explotació dels apartaments turístics d’una comunitat de propietaris