En aquest número:

02 Calendari gener 2020

03 Novetats fiscals i cadastrals per al 2020

07 Aprovades mesures en matèria de Seguretat Social

11 Convocatòria de la Junta General realitzada per correu electrònic

14 Novetats en comptabilitat mercantil a partir d’1 de gener de 2020