En aquest número:

02 Calendari juliol i agost

03 Com afecta l’import net de la xifra de negocis a les obligacions fiscals?

07 Criteri Tècnic de la Inspecció de Treball sobre registre de jornada

10 Novetats en matèria de marques

13 Problemàtica de les aportacions dels socis a les societats