En aquest número:

02 Calendari juny i juliol

03 La propera declaració de l’ Impost sobre Societats de l’exercici 2018

07 El registre obligatori de la jornada laboral. Està la seva empresa preparada?

10 El dret d’assistència a la Junta General

13 Problemàtica comptable de conversió de saldos en moneda estrangera