En aquest número:

02 Calendari juny i juliol

03 La incidència de l’COVID-19 en la propera declaració de l’ Impost sobre Societats de l’ exercici 2019

07 Les claus de la pròrroga dels ERTEs per força major

11 COVID-19. Al juny es reprèn el còmput dels terminis processals i administratius

14 Ajustaments comptables a el tancament de l’ exercici 2019: consideració de l’ COVID 19 com “fet posterior”