En aquest número:

02 Calendari setembre i octubre 2018

03 Què principals novetats fiscals introdueix la Llei de Pressupostos aprovada al juliol de 2018?

07 Principals novetats laborals aprovades per la Llei de Pressupostos 2018

11 Mesures urgents per a la adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades

14 Projecte de Resolució del ICAC sobre presentació de instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital