FISCAL

S’ENDARREREIX FINS 2020 L’OBLIGACIÓ DE RELACIONAR ELECTRÒNICAMENT AMB L’ADMINISTRACIÓ


D’acord amb el Reial decret llei 11/2018, s’amplia en 2 anys el termini inicial d’entrada en vigor de l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’administració pública en relació amb el registre electrònic. El nou termini es fixa en el 2 d’octubre de 2020.

LABORAL

MODIFICADA LA NORMATIVA D’ATUR DELS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

Al BOE del dia 28 de juliol s’ha publicat el Reial Decret 950/2018, pel qual es modifica el Reial Decret 625/1985, de protecció per desocupació, amb el qual s’adapta la normativa espanyola a la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per equiparar la cobertura de desocupació als treballadors a temps parcial, amb independència de la forma en què presten els seus serveis.

MERCANTIL

ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA ESPANYOLA AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE

Al BOE del dia 30 de juliol de 2018, s’ha publicat el Reial decret llei 5/2018, amb mesures urgents per a adaptar el Dret espanyol al Reglament General de Protecció de Dades, norma de la Unió Europea que, en entrar en vigor el passat 25 de maig, va imposar importants modificacions en la legislació interna, regulant també el règim de prescripció de les sancions previstes en el text europeu, i que ve a aclarir – a espera de l’aprovació de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals – certs aspectes del Dret intern que es trobaven desplaçats des que el 25 de maig passat de 2018 resultés de plena aplicació del Reglament de la UE.

CARTES I AVISOS

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a nivell estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

CARTES I AVISOS

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

FISCAL

¿AQUESTA SEVA EMPRESA OBLIGADA A PRESENTAR LA DECLARACIÓ ESTADÍSTICA “INTRASTAT”?


Està obligat a presentar INTRASTAT, ja subministrar informació estadística a través de la declaració, les persones físiques o jurídiques que estan subjectes a l’IVA, intervenen en un intercanvi de béns amb un altre Estat membre de la Unió Europea, i superen els llindars d’exempció establerts per el període de referència (actualment 400.000 euros). El subministrament de serveis està exclòs del sistema Intrastat.

LABORAL

POT UN EMPLEAT TREBALLAR PER UNA ALTRA EMPRESA DURANT LES VACANCES?

L’Estatut dels Treballadors estableix la impossibilitat de prestar serveis per al mateix empresari durant el període de vacances, però no diu res si la prestació de serveis es realitzés per a un altre empresari. Aquest tema ja ha quedat resolt en la Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d’octubre de 2003, permetent al treballador durant el període de vacances prestar serveis per a una altra empresa.

MERCANTIL

QUÈ PASSA SI INCOMPLEIX EL SEU OBLIGACIÓ DE DIPOSITAR COMPTES ANUALS EN EL REGISTRE MERCANTIL?

El termini màxim per aprovar els comptes anuals en Junta és de sis mesos des de la data de tancament de l’exercici, de manera que per a la majoria de societats (les que tanquen l’exercici a 31 de desembre de cada any) el termini màxim de presentació a el Registre Mercantil acaba el 30 de juliol. La Llei de societats de capital estableix que la responsabilitat de dipositar els comptes anuals recau en els administradors. El seu incompliment donaria lloc a la imposició d’importants sancions a la societat i al tancament registral de la mateixa, el que impediria la inscripció d’actes i documents de la societat.

IMPACTES I ÚLTIMES CAMPANYES

COMPTE ENRERE PER A LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DE L’EXERCICI 2017

Com Tots els anys, el Pròxim dia 1 de juliol l’Agència Tributària posarà en marxa la Campanya de l’Impost sobre Societats 2017, que presenta d’algunes novetats significatives i Obligacions de caràcter formal que Hem de saber.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.