En aquest número:

02 Calendari setembre i octubre

03 Modificació de l’administració de els llibres registres en l’IRPF

07 La nova prestació econòmica per exercici coresponsable de cura del lactant

10 El problema de les societats al 50%

13 Noves regles comptables per els comptes anuals